Mgr. Jana Kondé

Fotografie

zena

Místnost: B-444
Tel.: zatím není
Fax: +420 224 358 202
E-mail:  
WWW http://...

Rámcové téma disertační práce:
Vliv degradačních produktů bis-triazinyl-bipyridinů fenantrolinů na vlastnosti extrakčních systémů

Školitel:
prof. Ing. Jan John, CSc.