NOVINKY


KALENDÁŘ AKCÍ


POŘÁDANÉ AKCE

 • 17. Radiochemická konference.
  Uspořádáním 17. Radiochemické konference, která se konala 11.-16. května 2014 v Mariánských Lázních, splnil výbor OS hlavní úkol pro aktuální volební období. V dubnu 2015 vyjde sborník konference jako Special Issue časopisu Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. Fotografie z konference, program a sborník abstrakt jsou k dispozici na domovské stránce konference.
 • Publikace:
  Proceedings of the 13th Radiochemical Conference (Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 53, Supplement A, 2003)
 • Konference, semináře, přednášky:
  Spolupořadatelství XV. Celostátního semináře o separační chemii, 23. – 25. června 2003, Lázně Bohdaneč
 • Mezinárodní organisace:
  Podíl OS na přípravě projektu, který pro 6.RP EU připravuje Working Party on Nuclear and Radiochemistry (WP NRC) při FECS.
 • Další:
  Příprava akce revidující stav a aktivizující členskou základnu OS.
 • Seminář RADIOANALYTICKÉ METODY – IAA ´02
  Konal se 5. září 2002 od 9.30 hod. v Klubu MBÚ (hlavní budova areálu pracovišť AVČR v Praze 4-Krči, Vídeňská 1083). Pořádala Spektroskopická společnost Jana Marka Marci a Česká společnost chemická.
 • Přednáška RADIOELEMENT CHEMISTRY AND GEOCHEMISTRY IN THE CENTRE FOR RADIOCHEMISTRY RESEARCH
  kterou proslovil Prof. Francis Livens z Centre for Radiochemistry Research, University of Manchester, Manchester, UK. Přednáška se konala ve středu dne 26.3.2003 v 9:30 hod v místnosti č. 314 budovy FJFI, Břehová 7, Praha 1. Součástí přednášky byla i obecná informace o radiochemických aktivitách v Centre for Radiochemistry Research, University of Manchester. Pořádali: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská a Odborná skupina jaderné chemie České společnosti chemické.
 • 14. Radiochemická konference
  Pořádáním mezinárodní 14. Radiochemické konference, která se konala 14.-24. dubna 2002 v Mariánských Lázních, plní výbor OS hlavní úkol, který mu uložila minulá plenární schůze. Veškeré bližší informace jsou zveřejněny na domovské stránce konference.
 • 13. Celostátní seminář o separační a analytické chemii toxických látek
  OS je spolupořadatelem dalšího ze seminařů. Tato tradice byla za spoluúčasti OS JCH obnovena 11. seminářem pořádaným v říjnu roku 1995 Institutem CO v Lázních Bohdaneč a pokračuje s dvouletou periodicitou. Seminář se bude konat ve dnech 28.-29. června 1999. Další podrobnosti na adrese Dr. B. Uchytil, ICO ČR, Kamenice u Prahy, tel./fax: 0204/673054, 673052, případně 02/6885027 (domů - po 18:00), nebo na adrese výboru OS (john@fjfi.cvut.cz).
 • 51. Sjezd chemických společností
  Na základě dobrých zkušeností z bratislavského a zlínského Sjezdu chemických společností, konaných v letech 1995 a 1997, hodlají organisátoři Sjezdu, který se bude konat 6.-9. září 1999 v Nitře, do programu opět zařadit konání sekce Jaderná chemie. Odbornou garanci sekce zajišťují prof. J. Kuruc a prof. P. Beneš. Výbor OS podporuje pořádání této sekce a podílí se i na jejím organisačním zajištění. Další podrobnosti na výše uvedené internetové adrese sjezdu nebo na adrese výboru OS (john@fjfi.cvut.cz).
 • 13. Radiochemická konference.
  Uspořádáním 13. Radiochemické konference, která se konala 19.-24. dubna 1998 v Mariánských Lázních a Jáchymově, splnil výbor OS hlavní úkol, který mu uložila minulá plenarní schůze. V současné době vychází sborník konference (jako Supplement 1 k 49 svazku Czechoslovak Journal of Physics). Fotografie z konference a plné znění publikovaných článků budou v nejbližší době zveřejněny na domovské stránce konference.