Mezinárodní spolupráce při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)

Cílem projektu mezinárodní mobility pro studenty a učitele "Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)" je ustavení dvoustranné spolupráce mezi Norwegian University of Life Sciences (NMBU) a Katedrou jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Projekt je zaměřen na propojení radioekologie a urychlovačové hmotnostní spektrometrie a vzájemné výměně znalostí a dovedností v těchto oblastech. V rámci projektu jsou plánovány semináře, exkurze a vzájemné návštěvy na pracovištích. Poskytovatelem projektu je Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) v rámci EHP projektů spolupráce s Norskem pod projektovým číslem EHP-CZ-MOP-2-010. Tematicky je projekt propojen s budováním laboratoře AMS v projektu RAMSES. Informace a kontakt k vyhledání zde.

Zpět na seznam aktualit