Kontakt na KJCH

Katedra jaderné chemie
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Břehová 7 (3. a 4. patro)
115 19 Praha 1 - Staré Město

e-mail: kjch@fjfi.cvut.cz

Tel.: +420 224 358 207

Fax: +420 222 317 626