Studenti doktorského studia

Prezenční forma studia

Kombinovaná forma studia

Mgr. Lucie Baborová
(KJCH)
Ing. Eva Hofmanová
(ÚJV Řež, a.s.)
Ing. Jaroslav Červenák
(KJCH, ÚJF AV ČR)
Mgr. Ing. Tereza Kořínková, Ph.D.
(ÚJF AV ČR)
RNDr. Martin Daňo
(KJCH)
Ing. Iveta Kroulíková
(SÚRAO)
Ing. Ekaterina Kukleva
(KJCH)
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
(KJCH)
Ing. Kseniya Popovich
(KJCH)
PharmDr. Miloš Matějů
(FNKV)
Ing. Tomáš Rosendorf
(KJCH)
Ing. Soběslav Neufuss
(KJCH)
Ing. Petra Suchánková
(KJCH)
Mgr. Pavel Šimek
(ÚJF AV ČR)
Ing. Michal Sakmár (KJCH) Ing. Mgr. Jakub Višňák
(KJCH)
Mgr. Klára Belešová (KJCH) Ing. Iva Vošahlíková
(SÚJCHBO)
 Ing. Jana Kittnerová (KJCH)  Ing. Pavel Bartl
(KJCH)
 Ing. Barbora Neužilová (KJCH)  Mgr. Barbara Basarabová
(KJCH)
   Ing. Pavel Bláha
(SÚJV)
   Mgr. Jana Kondé
(KJCH)
   Ing. Lenka Procházková
(KJCH)
   Ing. Luděk Vyšín
(FZÚ AV ČR)
   Ing. Vlasta Zdychová
(ČMI)
   
   

 Přehled úspěšně obhájených dizertačních prací.