Zahraniční pobyty

V následující části naleznete krátké reporty o zahraničních pobytech, kterých se studenti katedry jaderné chemie zúčastnili či pravidelně účastní. V případě zájmu o odbornou zahraniční stáž navštivte sekci Studentský servis/Volná místa.

Odborná stáž v Braunschweigu, Německo

Ing. Eva Hofmanová, letní semestr 2012 během Ph.D. studia

Na přelomu února a března 2012 jsem strávila 2 týdny ve vědecko-výzkumné organizaci Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) v Braunschweigu, a to v rámci projektu Fermi 2010, jehož jednou z klíčových aktivit je zvyšování odbornosti studentů doktorských studijních programů zahraničními stážemi.

V GRS Braunschweig jsou zejména rozvíjeny pokročilé metody, které jsou nezbytné pro zhodnocení dlouhodobé bezpečnosti úložišť radioaktivních a chemotoxických odpadů. GRS Braunschweig se skládá se ze dvou oddělení – dlouhodobých bezpečnostních analýz a procesních geochemických analýz mající k dispozici vlastní geotechnickou laboratoř. Dvoutýdenní odborná stáž doplnila moje znalosti hlavně o německém konceptu ukládání radioaktivních odpadů,a to do solných formací. Sůl jako hostitelská hornina hlubinného úložiště se vyznačuje velmi nízkou propustností, dlouhodobou odolností, vysokou plasticitou a specifickou tepelnou vodivostí. Avšak při průniku podzemní vody může dojít k vyloužení radioaktivních kontaminantů, jak se tomu bohužel stalo v bývalém solném dolu Asse II, který je noční můrou německé vlády a terčem kritiky ekologických organizací a místních obyvatel.

Celý článek zde.

Erasmus v Göteborgu, Švédsko

Ing. Irena Špendlíková, letní semestr 2009 během magisterského studia

Strávit ve Švédsku půl roku jsem si vybrala hlavně kvůli cestování a získání nových zkušeností na spřátelené katedře. Chalmers Technical University je jedna ze dvou univerzit ve Švédsku, která se zabývá výzkumnou činností v oboru jaderné chemie. Lidé na katedře byli velice ochotní mi pomoci se všemi problémy, které vyvstaly nejenom kvůli jazykové bariéře.

Během těch pár měsíců jsem pracovala na svém projektu a navštěvovala jsem předmět „Nuclear Chemistry“, který jsem zakončila úspěšně zkouškou. Můj projekt se zaměřoval hlavně na kapalinově extrakční experimenty, např. jsem srovnávala účinnosti různých třepaček s ohledem na dosažení rovnováhy v extrakčních systémech, dále jsem testovala nově syntetizované molekuly.

Být v Göteborgu na Erasmu má hodně výhod, pokud chcete cestovat. Taková města jako Lund, Malmö a Kodaň na jedné straně, Stockholm a Uppsala přibližně stejně daleko a do Osla jako by kamenem dohodil. Dá se cestovat vlakem, autobusem, i půjčení auta stojí za to. A co bych mohla nejvíce doporučit, je město Kalmar s přilehlým ostrovem Öland. A možná největší výhodou je, že lidé na katedře vás aktivně zapojí do jejich života se všemi švédskými svátky a slavnostmi, o kterých nemáte teď ani zdání.

Letní stáž v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně, Ruská federace

Bc. Petr Distler, letní semestr /magisterské studium/

V rámci předmětu Praxe navazujícího magisterského studia si studenti mohou domluvit studijní pobyt v Ústavu jaderného výzkumu v Dubně. Jezdí se přibližně na tři týdny v červenci. Dopředu si studenti vyberou projekt, na kterém se chtějí prakticky podílet. Jedná se o oblasti od radiační chemie a účinků ionizujícího záření, až po transmutace ozářeného jaderného paliva. Témata jsou nejenom chemická, ale i fyzikální, matematická a z oblasti programování. V úvodu bývá pro studenty připraven set přednášek, většinou od vedoucích jednotlivých laboratoří, aby se dozvěděli, na jakých projektech se pracuje a jakým výzkumem se v Dubně zabývají. V následujících dvou týdnech studenti zpracovávají svůj projekt. Poslední den praxe se koná studentská konference, během které si studenti vyzkouší atmosféru vědecké konference a přednášejí svůj projekt kolegům.

Pokud si myslíte, že je pro Vás připraven pouze odborný program, mýlíte se. Místní Univerzita v Dubně pro Vás připraví různé společenské a sportovní aktivity, během kterých se seznámíte jak s místními studenty, tak se studenty, kteří na letní praxi přijeli stejně jako vy z ostatních států. Organizátoři Letní školy pro Vás připraví výlety do pravoslavného městečka Sergeev Posad, do hlavního města Moskvy či víkendový poznávací výlet do Petrohradu. Máte se skutečně na co těšit! Mrkající