Seminář KJCH

Nejbližší plánovaný seminář:

Nejbližší plánovaný seminář proběhne dne 21.2.2020. Program semináře k nahlédnutí zde.

Další semináře jsou plánovány na:

  • Na letní semestr AR 2019/2020

SlidesLive pro vyzvané přednášky:

https://slideslive.com/seminar-kjch-fjfi-cvut-v-praze

O semináři:

Od akademického roku 2011/2012 probíhá seminář Katedry jaderné chemie v nové podobě, od roku 2015 je seminář pořádán ve spolupráci s odbornou skupinou Jaderná chemie České společnosti chemické a je široce propagován mezi odbornou veřejností. Seminář se koná vždy 1x v měsíci v průběhu zimního i letního semestru a je plánován jako celodenní akce. Obecná struktura nově koncipovaného semináře je následující (všechny časy včetně diskuse):

1. Vyzvaná přednáška významného odborníka z české či zahraniční praxe (90 minut)
2. Cca 3 přednášky studentů Ph.D. (po 40 minutách)
3. Prezentace pokroků ve stěžejních grantech řešených na KJCH (obvykle 2 prezentace po 30 minutách)
4. Prezentace nejvýznamnějších poznatků z konferencí a dalších akcí.

Účast na semináři je povinná pro všechny doktorandy v prezenční formě studia a diplomanty. Účast je "vysoce doporučená" pro doktorandy v kombinované formě studia, ostatní studenty navazujícího magisterského studia a bakalanty. Studenti nižších ročníků jsou vítáni, stejně jako hosté z jiných pracovišť.

Jedním z cílů nově koncipovaného semináře je získat lepší přehled o stavu a pokrocích výzkumné činnosti studentů doktorského studia jaderné chemie a posílit vazbu doktorandů pracujících na mimofakultních pracovištích na mateřskou katedru. Z tohoto důvodu připraví každý doktorand (prezenční i v kombinované formě studia) na tento seminář 1x za rok prezentaci s přehledem svých výsledků.

Pokud přednášející souhlasí, jsou vyzvané přednášky nahrávány a archivovány v systému SlidesLive. Za programovou náplň a průběh semináře zodpovídá Ing. Kateřina Čubová, Ph.D..

Archiv:

Dne 17. května 2019 vyzvanou přednášku přednesl Jan Pejchal na téma Anorganické scintilátory: Příprava a jejich vlastnosti. (SlidesLive)

Dne 26. dubna 2019 vyzvanou přednášku přednesl Xiaolin Hou na téma Analysis of environmental radionuclides and its application for tracing
environmental processes. (SlidesLive)

Dne 1. března 2019 vyzvanou přednášku přednesl Adam Pavlík na téma Jaderný program ve Spojených Arabských Emirátech - riziko či přínos?

Dne 14. prosince 2018 vyzvanou přednášku přednesl prof. Jiří Janata na téma Greatest Discovery of interest to: Anybody who cares about energy and its impact on environment. (SlidesLive) a prof. Nicolas Evans.

Dne 16. listopadu 2018 proběhl společný seminář KJCH FJFI ČVUT v Praze, IKEMu a ÚMCH.

Dne 19. října 2018 vyzvanou přednášku přednesla Carmel Mothersill na téma From Biophotons to Bystander Effect : The implications of non-targeted effects for Radiation Biology and Radiotion Protection. (SlidesLive)

Dne 11. května 2018 vyzvanou přednášku přednesl Ing. Boris Andris na téma "Nakládání s kaly z bazénu dlouhodobého skladu vyhořelého paliva JE A1".(SlidesLive)

Na mimořádném semináři dne 10. května 2018 vyzvanou přednášku přednesl Steven M. Pike (Woods Hole Oceonagrpic Institution (USA) na téma "Fukushima Dai-ichi - a view from the ocean".

Dne 13. dubna 2018 vyzvanou přednášku přednesl Nicholas M. Evans (Nottingham Trent University, UK) na téma "The Fate of Technetium in UK Radioactive Waste Disposal". (SlidesLive).

Dne 9. března 2018 vyzvanou přednášku přednesl Hans-Arno Synal na téma "History and development of Accelator Mass Spectrometry". (SlidesLive).

Dne 23. února 2018 vyzvanou přednášku přednesl Ing. Václav Hanus na téma "Unikátní přístupy a technologie v oblasti řízení chemie JE Temelín". (SlidesLive).

Dne 15. prosince 2017 vyzvanou přednášku přednesl prof. Laurence M. Harwood (University of Reading) na téma "The Development of Ligand Systems for Separating Minor Actinides from Lanthanides for Nuclear Fuel Reprocessing". (SlidesLive).

Dne 24. listopadu 2017 vyzvanou přednášku přednesl Terry A. Todd (Idaho National Laboratory) na téma "The past and present in reprocessing in U.S.". (SlidesLive).

Dne 20. října 2017 vyzvanou přednášku přednesl Ivan Kajan (Paul Scherrer Institute) na téma "Chemia nehod jadrových reaktorov". (SlidesLive).

Dne 19. května 2017 vyzvanou přednášku přednesl Ing. Ján Štuller na téma "Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR a jeho plnění". (SlidesLive).

Dne 21. dubna 2017 vyzvanou přednášku přednesla Ing. Helena Sovová, CSc. na téma "Rostoucí možnosti využití superkritického oxidu uhličitého". (SlidesLive).

Dne 24. března 2017 vyzvanou přednášku přednesl Ing. Jan Uhlíř, CSc. na téma "Historie Oak Ridge National Laboratory: Projekt Manhattan a poválečné období ". (SlidesLive).

Dne 24. února 2017 vyzvanou přednášku přednesla Dorothea Schumann z PSI (CHE) na téma "Exotic radionuclides, what are they good for?". (SlidesLive).

Dne 16. prosince 2016 vyzvanou přednášku na téma "Analytické metody na svazku urychlených iontů a jejich aplikace" přednesl RNDr. Vladimír Havránek CSc. (SlidesLive).

Dne 25. listopadu 2016 vyzvanou přednášku na téma:  "Vývěry radioaktivních minerálních vod v lugiku (Český masív): kvantitativní a časový rámec aktivačních procesů" přednesl Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. (SlidesLive).

Dne 21. října 2016, byl seminář KJCH zahájen cyklem přednášek na téma "Advances in Chemistry of Superheavy Elements " od N. Aksenova, P. Steineggera a J. Johna.

Dne 13. května 2016, vyzvanou přednášku na téma "Pohled na historii vývoje radioanalytických metod v ČR" přednesl doc. Ing. Zdeněk Řanda, DrSc., držitel medaile Vladimíra Majera. (SlidesLive).

Dne 15. dubna 2016, vyzvanou přednášku na téma: "Modifikace a charakterizace materiálů energetickými ionty" přednesla doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D. 

Dne 18. března 2016, vyzvanou přednášku na téma: "239/240Pu and 236U in an ice core from Tien Shan (China) and an outline of the  chapter Nuclear Dating in 'Applied Nuclear Chemistry' (in print)" přednesl prof. Heinz Gäggeler (SlidesLive).

Dne 26. února 2016, vyzvanou přednášku na téma "Výzkum a vývoj potřebný pro výběr lokality pro hlubinné úložiště" přednesl Ing. Antonín Vokál, CSc. (SlidesLive).

Dne 18. prosince 2015, vyzvanou přednášku na téma "Výzkumné směry v oblastech přípravy vzorků, extrakce a separace a jejich detekce v podmínkách AČR" přednesl kpt. Ing. Jiří Janda, Ph.D. (SlidesLive).

Dne 20.11.2015, vyzvanou přednášku na téma "Vyřazování jaderných zařízení z provozu (Decommissioning)" přednesla Ing. Eva Popelová, Ph.D.

Dne 16.10.2015, vyzvanou přednášku na téma "Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines" přednesl Ing. Martin Přeček, Ph.D. (SlidesLive).

Dne 15.5.2015, vyzvanou přednášku na téma "Chemie roztoků ve směsích obsahujících iontové kapaliny" přednesla Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. (SlidesLive).

Dne 14.4.2015, při příležitosti oslav 60 let Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT začal seminář krátkým povídáním prof. Ing. Viliama Múčky, DrSc. "Z  historie katedry jaderné chemie" (SlidesLive), na které plynule navázal vyzvanou přednáškou „Postrehy z Černobylʹu“ prof. RNDr. L'ubomír Mátel (SlidesLive).

Dne 13.3.2015, vyzvanou přednášku na téma "Vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí" přednesl Ing. Eduard Hanslík, CSc.

Dne 20.2.2015, vyzvanou přednášku na téma "Využití ab-initio simulací pro určování chemických vlastností" přednesli doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. a Ing. Tomáš Koubský (SlidesLive).

Dne 12.12.2014, vyzvanou přednášku na téma "Radiochemical studies in MSU" přednesl prof. Span N. Kalmykov a dále Dr. Ralph Santos-Oliveira s přednáškou na téma "Radiopharmacy in Brazil".

Dne 14.11.2014, vyzvanou přednášku na téma „Radiouhlíkové datování" přednesl Ing. Ivo Světlík Ph.D. (ÚJF AV ČR, v.v.i.).

Dne 17.10.2014, vyzvanou přednášku na téma „Geochemické studium tektitů a impaktových skel s využitím aktivační analýzy" přednesl Ing. Jiří Mizera, Ph.D. (ÚJF AV ČR).

Dne 25.4.2014, vyzvanou přednášku na téma Microfluidics in actinide solvent extraction" přednesl Dr. Artem V. Gelis (Argonne National Laboratory, USA).

Dne 28.3.2014, vyzvanou přednášku na téma „Aktuální problematika radiofarmak z pohledu nukleární medicíny" přednesl Dr. Marek Moša (IMUNA s.r.o.).

Dne 21.2.2014, vyzvanou přednášku na téma Tepelné a netepelné účinky intenzivního XUV/rtg záření přednesl Ing. Libor Juha, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR).

Dne 13.12.2013, vyzvanou přednášku na téma Nic není dokonalé, aneb elektrárna není jak mlýnek na peníze a o překvapení není nouze přednesl Ing. Václav Hanus z ČEZ a.s. (Česká republika).

Dne 8.11.2013, vyzvanou přednášku na téma Jaderný chemik na Havaji aneb cesta kolem světa za 667 dní přednesl absolvent KJCH Ing. Jan Kameník, PhD. z ÚJF AV ČR (Česká republika). Druhou vyzvanou přednášku přednesla Rosmarie Eigl z Univerzity Vídeň (Rakousko) na téma AMS-application at VERA.

Dne 11.10.2013, vyzvanou přednášku na téma Využití značených sloučenin při studiu residuí farmak v životním  prostředí přednesl doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. z Katedry organické chemie PřFUK (Česká republika).

Dne 10.5.2013, vyzvanou přednášku na téma Time-resolved Laser Fluorescence Spectroscopy - A Valuable Tool for Actinide Speciation přednesla prof. Petra Panak z INE - KIT (Německo) a přednášku na téma Complexation and Separation Performance of N- and O- Donor Ligands Used in Actinide Separation přednese Dr. Björn Beele z INE - KIT (Německo).

Dne 12.4.2013, vyzvanou přednášku na téma "Progresívní chemické technologie zpracování radioaktivních odpadů při vyřazování jaderných zařízení z provozu" přednesla Ing. Milena Pražská z AMEC Nuclear Czech Republic, a.s. (Česká republika).

Dne 15.3.2013, vyzvanou přednášku na téma Problematika dvojitého beta rozpadu přednesl doc. Ivan Štekl z ČVUT-UTEF (Česká republika).

Dne 22.2.2013, vyzvanou přednášku na téma Radiochemical investigations at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR Dubna přednesl Dr. Nikolaj Aksenov z Joint Institute for Nuclear Research (Rusko).

Dne 7.12.2012, vyzvanou přednášku na téma Radiation Chemistry of Divided Systems: The Role of Interfaces and of Confinement přednesla Dr. Sophie Le Caër z Institut Rayonnement Matière de Saclay (Francie).

Dne 9.11.2012, vyzvanou přednášku na téma Radiochemie pro biomedicinální aplikace na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR přednesl Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. z ÚMCH AV ČR (Česká republika).

Dne 5.10.2012, vyzvanou přednášku na téma Recent advances in separation Chemistry at Oregon State University přednesla prof. Alena Paulenová z Department of Chemistry, Oregon State University (USA).

Dne 11.5.2012, první vyzvanou přednášku na téma Development of Aqueous and Organic Radioactive Waste Treatment Processes at Hazen Research Inc., USA přednese prof. James D. Navratil z Department of the Environmental Engineering and Earth Sciences, Clemson University (USA). Druhou vyzvanou přednášku na téma Determination and Evaluation of Surface Complexation Parameters for Eu3+ on Muscovite and Orthoclase přednese MSc. Susan Britzz GRS Braunschweig (Německo).

Dne 13.4.2012, vyzvanou přednášku na téma Fyzikální problémy a aplikace na poli scintilačních materiálů přednesl Ing. Martin Nikl, CSc. z FZÚ AV ČR v.v.i. (Česká republika).

Dne 16.3.2012, vyzvanou přednášku na téma Legacy of Uranium Extraction and Environmental Security in Central Asia přednesl prof. Dr. Peter Stegnar z Jožef Stefan Institute (Slovinsko).

Dne 17.2.2012, vyzvanou přednášku na téma Pyrochemické metody přepracování ozářeného jaderného paliva pro palivové cykly reaktorů 4. generace přednesl Ing. Jan Uhlíř, CSc. z ÚJV Řež a.s. (Česká republika).

Dne 16.12.2011, vyzvanou přednášku na téma Radiační monitorovací síť ČR a činnost Státního ústavu radiační ochrany přednesl Ing. Jiří Hůlka, CSc. z SÚRO v.v.i. (Česká republika).

Dne 25.11.2011, vyzvanou přednášku na téma Zabezpečenie kvality vo vývoji a výrobe PET rádiofarmák přednesl prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc. z Biont a.s. (Slovenská republika).

Dne 21.10.2011, vyzvanou přednášku na téma Neutronová aktivační analýza a její aplikace v chemické metrologii, biomedicíně, geo- a kosmochemii přednesl prof. Ing. Jan Kučera, CSc. z ÚJF AV ČR v.v.i. (Česká republika).