Laboratoře KJCH

Na Katedře jaderné chemie (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT) je využíváno široké spektrum přístrojů a laboratorního vybavení, rozdělené do 10 laboratoří. Laboratoře jsou využívány 4 výzkumnými skupinami (Skupina separace a radioanalytiky, Skupina radiofarmaceutické chemieSkupina migrace radionuklidů a toxických látek v životním prostředí a Skupina radiační chemie).