Řešené výzkumné projekty

Název projektu

Typ projektu
období řešení

Řešitel

Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)

DZS-EHP Mobility 2020/2021

Němec

Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin

MŠMT
2014

Kozempel

Separace vybraných radionuklidů v pokročilých palivových cyklech

SGS ČVUT
2015-2017

Distler

Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.

2013-2016

Čuba

Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk

2013-2016

Múčka
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227 TAČR
2013-2016
John
SACSESS - Safety of Actinide Separation Processes

7.RP EU
2013-2016

John
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226 MŠMT
2013-2015
Kozempel

ASGARD - Advanced fuelS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution

7.RP EU
2012-2015

John

Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů

SGS ČVUT
2012-2014

Sajdová

Stanovení významných radionuklidů a jejich korelačních faktorů ve vzorcích životního prostředí

MOBILITY MŠMT ČR
2012-2013

Němec

Vývoj metod přípravy vzorků pro stanovení minoritních izotopů uranu v životním prostředí

MOBILITY MŠMT ČR
2012-2013

Němec

ACSEPT - Actinide reCycling by SEParation and Transmutation

7.RP EU
2008-2012 

John

Využití radionuklidů a ionizujícího záření

VZ MŠMT ČR
2007-2012 

Pospíšil, John

Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje

MPO ČR
2011-2014

Němec

Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení

MPO ČR
2009-2013 

Vopálka

CENEN-NET

SF EU
2011-2013

Drtinová

Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí

SGS ČVUT
2011-2013

Špendlíková

Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů

SGS ČVUT
2011-2013

Pavelková

Využití izotopů ve výzkumu farmak

SGS ČVUT
2011-2012

Vlk

Využití matematického modelování ke studiu vybraných chemických systémů

SGS ČVUT
2011-2012

Vetešník

 

Vyhledávání grantů v rámci ČVUT