Středoškolská odborná činnost

Školní rok 2019/2020

I v letošním roce realizume SOČ pro zájemce o jadernou chemii. Více informací můžete získat na e-mailu petr.distler@fjfi.cvut.cz. 

SŠ studenti ve školním roce 2017/2018 bodovali se svými pracemi napříč ČR

Jakub Sochor (Gymnázium Blovice): Ultrafiltrace – poloprovozní testy membránové technologie pro eliminaci biologického oživení surové vody na ÚV Milence (2. místo v krajském kole (Plzeňský kraj)); 5. místo v celostátním kole). Vedoucí práce: Doc. Mojmír Němec.
Vít Beneš (Podkrušnohorské gymnázium čsl. armády, Most): Extrakce kovů v systému s iontovými kapalinami (3. místo v krajském kole (Ústecký kraj)). Vedoucí práce: Dr. Kateřina Čubová.
Artem Tsalyy (Gymnázium ALTIS, Praha 10): Charakteristika extrakčního systému na bázi CyMe4-BTPhen – BK-1 – HNO3 (6. místo v krajském kole (Hl. m. Praha)). Vedoucí práce: Dr. Petr Distler.


Oznámení a témata pro rok 2017/2018

„Charakterizace cementových materiálů pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů“ - vedoucí práce Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. a Ing. Jana Kittnerová [volné téma]

„Studium vlastností homologů transaktinoidů – Hf, Ta, W" - vedoucí práce doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.Ing. Pavel Bartl [obsazeno]

„Extrakce kovů v systému s iontovými kapalinami" - vedoucí práce Ing. Kateřina Čubová, Ph.D. [obsazeno]

„Mineralogická a radiometrická charakterizace vzorků hornin popř. vody v okolí bydliště" - vedoucí práce zatím nepotvrzen, v případě oboustranného zájmu by práce probíhala ve spolupráci s PřFUK. Výhodou pro toto téma je bydliště v oblasti se zvýšeným výskytem přírodních radionuklidů. Kontakt: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

„Charakteristika extrakčního systému na bázi CyMe4-BTPhen – BK-1 – HNO3" - vedoucí práce RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. [obsazeno]


Čtvrté místo v krajském kole SOČ ve školním roce 2016/2017

I v letošním roce obsadila práce řešená na Katedře jaderné chemie 4. místo v  pražském krajském kole SOČ. Práci na téma Vzájemná separace americia(III) a curia(III) vypracoval a úspěšně před porotou obhájil Jan Krofta z Gymnázia ALTIS. Se svou prací soutěžil v kategorii 3 – Chemie.


Oznámení a témata pro rok 2016/2017

V letošním roce je z kapacitních důvodů vypisováno menší množství témat, některá jsou pokračováním témat vypsaných v loňském roce. Vypsána jsou následující témata:

„Charakterizace cementových materiálů pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů“ - vedoucí práce Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. a Bc. Jana Kittnerová

„Fotochemická příprava nanokrystalů ZnO" - vedoucí práce Ing. Lenka Procházková [pokračování, obsazeno]

Studium vlastností homologů transaktinoidů – Hf, Ta, W" - vedoucí práce doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.Ing. Pavel Bartl [obsazeno]

Extrakce kovů v systému s iontovými kapalinami" - vedoucí práce Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.

Mineralogická a radiometrická charakterizace vzorků hornin popř. vody v okolí bydliště" - vedoucí práce zatím nepotvrzen, v případě oboustranného zájmu by práce probíhala ve spolupráci s PřFUK. Výhodou pro toto téma je bydliště v oblasti se zvýšeným výskytem přírodních radionuklidů. Kontakt: doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

Separace americia a curia" - vedoucí práce RNDr. Ing. Petr Distler [obsazeno]

Příprava hydroxyapatitů a jejich značení teranostickými radionuklidy" - vedoucí práce Ing. Petra Mičolová [obsazeno]

Další témata pro letošní rok vypisována nebudou, v průběhu roku je možné bez záruky individuálně oslovit vedoucí jednotlivých aktuálně řešených projektů, viz sekce Věda a výzkum.


Čtvrté místo na krajském kole SOČ ve školním roce 2015/2016

I přes velkou konkurenci se Jan Kovář z Gymnázia Altis umístil v pražském krajském kole SOČ na 4. místě! Odobrné porotě představil v oboru 3 - Chemie svou práci nazvanou Charakterizace mikrofluidního systému a optimalizace nastavení pro studium kinetiky kapalinové extrakce a zvládl zodpovědět i náročné, leckdy záludné otázky během diskuse s porotou. Cílem práce byla optimalizace mikrofluidní aparatury pro studium kinetiky extrakčních procesů. Mikrofluidní technika se pro své výhody začíná používat i v oblasti výzkumu přepracování ozářeného jaderného paliva. K úspěchu gratulujeme!

Témata SOČ řešená ve školním roce 2015/2016:

Příprava hydroxyapatitů a jejich značení teranostickými radionuklidy - vedoucí práce: Ing. Petra Mičolová.

Charakterizace mikrofluidního systému a optimalizace nastavení pro studium kinetiky kapalinové extrakce - vedoucí práce: Mgr. Ing. Petr Distler.

Fotochemická příprava nanočásticového ZnO - vedoucí práce: Ing. Lenka Procházková

Další možná témata pro školní rok 2015/16:

Radionuklidy v životním prostředí - Seznámení s metodami přípravy a odběrů vzorků životního prostředí. Měření případně i stanovení vybraných radionuklidů v těchto vzorcích. (1 student) Garant: Ing. Mojmír Němec, Ph.D.

Další témata lze domluvit individuálně, zejména je to reálné jsou-li již řešena v rámci nějakého současného projektu, viz sekce Věda a výzkum.

Dále bychom rádi upozornili všechny zájemce, že témata SOČ jsou vypisována zejména pro studenty, kteří mají skutečný zájem odborně pracovat v oblasti jaderné chemie. Na základě zkušeností z předchozích let proto budou při přidělování témat upřednostňováni tito studenti před studenty, jejichž hlavní motivací je pouze vypracování povinné ročníkové práce. 

Úspěšná reprezentace na krajském kole SOČ ve školním roce 2014/2015

Kristýna Kroftová z pražského Gymnázia Altis postoupila se svou prací Příprava a značení hydroxyapatitů do krajského kola, kde svou práci úspěšně před komisí obhájila. Kristýna ve studované problematice pokračuje i v letošním roce, proto jí i její školitelce, Ing. Petře Mičolové, přejeme hodně úspěchu nejenom při práci v laboratoři, ale i při dalších soutěžních kolech SOČ.

Úspěch v celostátním kole SOČ ve školním roce 2013/2014

Martin Palkovský z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově postoupil se svou prací Příprava funkcionalizovaných nanočástic využitelných ve fotodynamické terapii až do celostátního kola SOČ, kde v sekci chemie získal 4. místo! Martinův vedoucí práce byl RNDr. Martin Vlk. K výsledku gratulujeme!


SOČ na KJCH FJFI

Úspěchy z minulých let...

Zajímá Vás chemie? Chtěl(a) byste se stát odborníkem/odbornicí v určité oblasti již během středoškolského studia? Podílet se na opravdových experimentech?

Zaměstnanci a doktorandi Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT Vám nabízejí odborné vedení při Vašem výzkumu. Pokud si z nabídky témat vyberete "to pravé", pak Vás čekají pravidelné konzultace se školitelem-odborníkem na danou problematiku. Společně budete krok za krokem řešit nové a nové úlohy, které se během výzkumu objeví. Budete-li pracovat s plným nasazením, máte šanci stát se právoplatným členem výzkumných skupin na FJFI. Završením bude sepsání práce, ve které výsledky shrnete a kterou obhájíte před odbornou porotou. V případě vítezství pak máte možnost zúčastnit se obdobných mezinárodních soutěží. A samozřejmě své zkušenosti výborně zužitkujete při studiu na vysoké škole.

Podrobné informace o SOČ jsou k dispozici na http://www.soc.cz.

V případě zájmu a dotazů k tématům pište sem.