Předměty zajišťované a garantované KJCH

Kód Název předmětu   zakončení kredity
15ANAL1 Analytická chemie 1   Z 5
15ANAL2 Analytická chemie 2   Z,ZK 6
15CHEM Analytické výpočty a základy chemometrie   ZK 2
15AODP Analytika odpadů   ZK 2
15ANCH1 Anorganická chemie 1   Z,ZK 5
15ANCH2 Anorganická chemie 2   Z,ZK 5
15ANP Anorganické praktikum   Z 4
15APRM Aplikace radiačních metod   ZK 2
15NUK1 Aplikace radionuklidů 1   ZK 3
15NUK2 Aplikace radionuklidů 2   ZK 3
15BPCH1 Bakalářská práce 1   Z 5
15BPCH2 Bakalářská práce 2   Z 10
15DIZ Detekce ionizujícího záření materiály ZK 2
15DPCH1 Diplomová práce 1   Z 10
15DPCH2 Diplomová práce 2   Z 20
15DALCH Dějiny alchymie a chemie   ZK 2
15EXK1 Exkurze 1   Z 1
15EXK2 Exkurze 2   Z 1
15FCHN1 Fyzikální chemie 1   Z,ZK 5
15FCHN2 Fyzikální chemie 2   Z,ZK 5
15FCHN3 Fyzikální chemie 3   Z,ZK 2
15FCHN4 Fyzikální chemie 4   Z,ZK 5
15FCH5 Fyzikální chemie 5   ZK 2
15GIMCH Glykokonjugáty a Imunochemie   ZK 3
15HCHE Hydrochemie   ZK 2
15HYPE Hydrologie a pedologie   ZK 2
15CHB Chemie   Z,ZK 4
15CHL1 Chemie léčiv   ZK 3
15RAEK Chemie prostředí a radioekologie   ZK 2
15CHJE Chemie provozu JE materiály ZK 2
15CHRP Chemie radioaktivních prvků materiály ZK 2
15INSN1 Instrumentální metody   ZK 3
15ISY Izotopové syntézy   ZK 2
15JACH1 Jaderná chemie 1 materiály Z,ZK 3
15JACH2 Jaderná chemie 2 materiály Z,ZK 4
15LABT Laboratorní technika   Z 3
15LMB Laboratoř z mikrobiologie   KZ 4
15MSZP Modelování a simulace migrace radionuklidů v životním prostředí   Z,ZK 3
15MZD Měření a zpracování dat   Z,ZK 3
15OCH Obecná chemie materiály Z,ZK 6
15CH1 Obecná chemie 1 materiály Z 3
15CH2 Obecná chemie 2 materiály Z,ZK 3
15OFKL Obecná farmakologie   ZK 2
15ZOCH Ochrana životního prostředí   ZK 2
15ORC1 Organická chemie 1   Z,ZK 4
15ORC2 Organická chemie 2   Z,ZK 4
15ALPN Praktikum z analytické chemie   Z 5
15DEIZ Praktikum z detekce ionizujícího záření materiály KZ 3
15PFCH Praktikum z fyzikální chemie   Z 6
15PINS Praktikum z instrumentálních metod   KZ 2
15PJCH Praktikum z jaderné chemie materiály KZ 4
15POCH Praktikum z organické chemie   Z 5
15PRACH Praktikum z radiační chemie   KZ 3
15PRMB Praktikum z radiačních metod v biologii a medicíně   KZ 4
15PRAM Praktikum z radioanalytických metod materiály KZ 4
15RATEC Praktikum z radiochemické techniky materiály KZ 2
15SEPM Praktikum ze separačních metod materiály  KZ 3
15PRAKN Praxe   Z 4
15PRN Příprava radionuklidů   ZK 2
15RACH Radiační chemie   ZK 4
15RMBM Radiační metody v biologii a medicíně   ZK 2
15RAM Radioanalytické metody materiály ZK 3
15STP Radiochemie stop   ZK 3
15RDFM Radiofarmaka 1   ZK 2
15RFM2 Radiofarmaka 2   ZK 2
15SEM1 Seminář 1   Z 4
15SEM2 Seminář 2   Z 4
15SBP Seminář k bakalářské práci   Z 1
15SMJ1 Separační metody v jaderné chemii 1   ZK 3
15SMJ2 Separační metody v jaderné chemii 2   ZK 2
15SRZP Stanovení radionuklidů v životním prostředí   ZK 2
15STA Strukturní analýza 1   Z,ZK 3
15STA2 Strukturní analýza 2   ZK 2
15TPC Technologie palivového cyklu jaderných elektráren   ZK 2
15TRF Technologie radiofarmak   ZK 2
15TZO Technologie zpracování odpadů   ZK 2
15TZRCH Teoretické základy radiační chemie   ZK 2
15POLE Teorie elektromagnetického pole a vlnění   Z,ZK 4
15TOX Toxikologie   ZK 2
15VJZ Vyřazování jaderných zařízení z provozu   ZK 2
15VUCH1 Výzkumný úkol 1   Z 6
15VUCH2 Výzkumný úkol 2   KZ 8
15ZBCH Základy biochemie   Z,ZK 4
15ZKJE Základy konstrukce a funkce jader. elektráren materiály ZK 3
15UFCB Úvod do fotochemie a fotobiologie   ZK 2