Vyhlášky

Platné pro/od akademický/ého rok/u 2019 - 2020:

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2

Platné pro/od akademický/ého rok/u 2018 - 2019:

Informace o zkoušce z analytické chemie na PřF UK

Vyhláška o ukončení předmětu Obecná chemie 2

Platné pro/od akademický/ého rok/u 2017 - 2018:

Vyhláška KJCH o zakončení předmětu 15CH2 (Obecná chemie 2)

Informace o vstupním testu do Anorganického praktika

Vyhláška o zrušení výuky v souvislosti s volbou děkana FJFI

Vyhláška o zrušení výuky v souvislosti s Bažantrikulací

Vyhláška KJCH o zakončení předmetu Analytická chemie

Platné pro/od akademický/ého rok/u 2016 - 2017:

Vyhláška KJCH o zakončení předmetu Analytická chemie

Vyhláška KJCH o zakončení předmětu 15CH2 (Obecná chemie 2)

Platné pro/od akademický/ého rok/u 2015 - 2016:

Vyhláška KJCH o zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2)

Vyhláška KJCH o zdravotně lékařských prohlídkách, poučení a ověřování znalostí pravidel radiační bezpečnosti a nakládání se zdroji IZ.

O začátku praktik PJCH a SEPM.

O organizaci praktika z jaderné chemie (15PJCH) a ze separačních metod (15SEPM).

Vyhláška o termínech o podávání přihlášek do doktorského studia do letního semestru 2015/2016.

Platné pro akademický rok 2014/2015:

Vyhláška KJCH o zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2)

Vyhláška č. 18/2014 o školení bezpečnosti práce

Praktikum z jaderné chemie a separačních metod

Vyhláška o výuce AJ pro doktorandy prvního a druhého ročníku

Vyhláška týkající se základních praktik z analytické chemie

Vyhláška týkající se Analytické chemie II

Seznam studentů do základních praktik z analytické chemie

Témata bakalářských prací k řešení v akademickém roce 2014/2015.

Rozvrh předmětů zajišťovaných pro studenty KJCH na naší katedrou

Rozvrh předmětů zajišťovaných pro studenty KJCH na PřF UK

Platné pro akademický rok 2013/2014:

Termín zkoušky z anorganické chemie I

Magisterské státní závěrečné zkoušky - zářijový termín

Bakalářské státní závěrečné zkoušky - zářijový termín

Pozvánka na seminář studentů NMS (obhajoba výzkumných úkolů)

Magisterské státní závěrečné zkoušky - červnový termín

Dodatečný termín zkoušky z Anorganické chemie 1

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2)

Začátek praktika z detekce

Anorganické praktikum - informace vč. vstupního testu

Zápočtový test pro posluchaře předmětu Obecná chemie (15CH1)

Termíny písemné zkoušky z analytické chemie

Vyhláška pro studenty, kteří mají zapsanou 15ANL2 (dle značení PřF UK MC230P02N)

Vyhláška pro studenty, kteří mají zapsaný 15RATEC

Vyhláška pro studenty, kteří mají zapsaný 15LAPRN

Vyhláška pro Bc. studenty JCHI

Vyhláška týkající se základních praktik z analytické chemie

Seznam studentů do základních praktik z analytické chemie

Témata bakalářských prací

Témata diplomových prací

Informace pro doktorandy nastupující v akademickém roce 2013/14

Informace o přednášce z analytických metoda na PřF UK.

Platné pro akademický rok 2012/2013:

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2

Aktuální bílá kniha pro studenty KJCH

Vyhláška pro studenty 1.ročníku BS JCHI, kteří mají zapsanou Laboratorní techniku

Platné pro akademický rok 2011/2012:

Vyhláška upravující uznávání nově zavedených fyzikálně-chemických předmětů

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám:

Jaderně-chemické inženýrství (Bc.)

Aplikovaná jaderná chemie (Ing.)

Jaderná chemie v biologii a medicíně (Ing.)