Řešené výukové projekty

 CINCH – Coordination of Education In Nuclear Chemistry

Projekt podporovaný 7RP EU (http://www.cinch-project.eu)

  • Projekt koordinován CRRC / KJCH
  • Vzdělávání, školení, vývoj modulárních kurzů, strategie…

 

Název projektu

Typ projektu
období řešení

Řešitel

Cooperation in education In Nuclear Chemistry

7. RP EU
2010-2013

John

Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS

MŠMT ČR
2009-2013

John

ZPX-Fermi2010

SF EU
2010-2013

Drtinová

 

Vyhledávání grantů v rámci ČVUT