Celoživotní vzdělávání

V rámci programu celožvotního vzdělávání zajišťuje Katedra jaderné chemie následující předměty:

Jaderná chemie 1

Jaderná chemie 2

Chemie radioaktivních prvků

Aplikace radionuklidů 1

Aplikace radionuklidů 2

Dozimetrie a radiační ochrana

Chemie provozu jaderných elektráren

Měření a zpracování dat

Radioanaytické metody

Praktikum z radioanalytických metod

Detekce ionizujícího záření

Praktikum z detekce ionizujícího záření

Separační metody v jaderné chemii 1

Stanovení radionuklidů v životním prostředí

Radiochemie stop

Chemie prostředí a radioekologie

Praktikum z radiochemické techniky

Základy práce v radiochemické laboratoři (obsahově shodné s předmětem "Praktikum z radiochemické techniky", otevírá se pouze na zakázku pro uzavřené skupiny)

 

Aktuální nabídku předmětů otevřených v programu celoživotního vzdělávání najdete zde.