Ing. Eva Hofmanová

Místnost:  
Tel.:  
Fax:  
E-mail:  
WWW:  

Téma dizertační práce: Difúze kritických radionuklidů materiály bariér.

Školitel: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.