Ing. Iveta Kroulíková

Místnost:  
Tel.:  
Fax:  
E-mail: holanive@fjfi.cvut.cz
WWW http://...

Téma disertační práce: Bezpečnostní aspekty ukládání vysoce aktivních radioaktivních odpadů.

Školitel: doc. Mgr. Dušan Vopálka, CSc.

Školitel-specialista: Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.