Ing. Kamil Vavřinec Mareš

Fotografie

Ing. Kamil Vavřinec Mareš

Místnost: B-317a, B-440
Tel.: +420 224 358 230+420 224 358 230
+420 224 358 339+420 224 358 339
Fax: +420 224 358 202
E-mail: mareskam@fjfi.cvut.cz
WWW: http://www.fjfi.cvut.cz/mareskam

Téma disertační práce:
Separace vybraných štěpných produktů od molybdenu

Školitel:
prof. Ing. Jan John, CSc.

Školitel-specialista:
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.