Ing. Petra Suchánková

Místnost:  B 305
Tel.:  +420 224 358 208
Fax:  
E-mail: petra.micolova
@fjfi.cvut.cz
WWW http://...

Rámcové téma disertační práce:

Školitel:

Ocenění: