Skupina Radiační chemie

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.

Odborní pracovníci:

Ing. Jan Bárta, Ph.D.
doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.

doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Pavel Bláha (SÚJV Dubna)

Ing. Kseniya Popovich

Ing. Lenka Procházková

Ing. Barbora Neužilová

Bc. Maroš Kuzár

Bc. Lukáš Ondrák

Bc. Iveta Terezie Pelikánová

Bc. Kateřina Tomanová

Matěj Grapa

Eliška Müllerová

Michaela Šípková

Adéla Suchá

Techničtí pracovníci:

Alena Matyášová

Vědecká a výzkumná činnost:

Vědecká a výzkumná činnost skupiny se v současné době zaměřuje zejména na následující čtyři oblasti:

1.)   Radiační a fotochemická příprava anorganických nanomorfologických materiálů na bázi dopovaných nebo vícesložkových oxidů, granátů a keramik s vysokým aplikačním využitím v chemickém průmyslu i v medicině ( scintilační detektory vysokoenergetického záření, specifické katalyzátory, optoelektronika,využití  ve fotodynamické terapii rakovinových nádorů aj.)

2.)   Výzkum v oblasti pokročilých metod syntézy a studia nanokrystalů je zaměřen na přípravu složitých krystalických struktur v nanoměřítku. Tyto nanokrystaly nalézají využití jako materiály pro výrobu ultrarychlých detektorů na zobrazování nádorů v lékařské diagnostice nebo optických keramik. Dalším využitím je výroba pokročilých farmak pro léčbu nádorových onemocnění metodou rentgenem buzené fotodynamické terapie. K přípravě těchto materiálů se využívají metody chemické, fotochemické a radiační.

3.)   V oblasti bioradiační chemie je studována radiační citlivost živých buněk ovlivněná vychytávači radikálů a dalšími chemickými látkami. Zvýšení této citlivosti lze využít v radioterapii zhoubných nádorových buněk, k dezinfekci, sterilizaci či hygienizaci různých objektů. Naopak, snížení citlivosti je důležité v ochraně buněk před zhoubnými účinky ionizujícího záření.                                                                                                

V uvedených výzkumných problematikách jsou vypisována konkrétní témata bakalářských, diplomových i doktorských disertačních prací.