Skupina separace a radioanalytika

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

prof. Ing. Jan John, CSc.

Odborní pracovníci:

doc. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.
doc. Ing. Ferdinand Šebesta, CSc.
Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D.&Ph.D.

Ing. Alois Motl, CSc.
Ing. Miroslava Semelova, Ph.D.
Ing. Alena Zavadilová, Ph.D.

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Pavel Bartl
RNDr. Martin Daňo
Mgr. Kateřina Fenclová
Ing. Ivo Hupka (SÚRO)
RNDr. Jana Kondé
Ing. Michal Pokorný
Ing. Tomáš Prášek

Bc. Marta Burešová
Bc. Maryana Milous
Bc.Veronika Jeziorská
Bc. Miriam Mindová
Bc. Jan Šebesta
Bc. Tereza Šobová
Bc. Jan Kujan

Techničtí pracovníci:

Mgr. Štěpánka Maliňáková
Jana Steinerová

 

Vědecká a výzkumná činnost:

Hlavní oblasti výzkumu:

 • Separační metody v radiochemii a jejich aplikace, např.
  • vývoj nových separačních materiálů, zejména pevných extrahentů a kompozitních měničů iontů,
  • separace minoritních aktinoidů z vysokoaktivních odpadů pro jejich transmutaci (tzv. „Partitioning“, GENIORS),
  • separace radionuklidů z provozních kapalných radioaktivních odpadů jaderně-energetických zařízení,
  • využití iontových kapalin pro recyklaci použitých dekontaminačních roztoků,
  • speciace radionuklidů pomocí časově rozlišené laserové fluorescenční spektroskopie (TRLFS),
  • dekontaminace zemin,
  • vývoj postupů přípravy prekurzorů pro pokročilá jaderná paliva.
 • Radioanalytické metody se zaměřením na vývoj nových metod pro
  • stanovení radionuklidů s dlouhým poločasem radioaktivní přeměny pomocí AMS (Accelerator Mass Spectrometry, RAMSES),
  • stanovení těžkoměřitelných radionuklidů v radioaktivních odpadech nebo v životním prostředí,
  • vývoj metod přípravy vzorků pro měření pomocí AMS.
 • Studium chemických vlastností homologů supertěžkých prvků - CAAS
  • iontové kapaliny pro studium homologů nihonia
  • rychlé kapalinové-extrakční systémy pro studium homologů seaborgia
 • Nové metody výuky jaderné chemie - CINCH
  • koordinace konsorcia řešitelů série projektů "Cooperation and training in Education in Nuclear Chemistry"

Seznam řešených výzkumných projektů: