Aktuálně z KJCH

Bakalářské a magisterské SZZ 02/2021

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia se v roce 2021 budou konat v termínu 9. února. Harmonogram k nahlédnutí zde a zde.

Mezinárodní spolupráce při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)

Cílem projektu mezinárodní mobility pro studenty a učitele "Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)" je ustavení dvoustranné spolupráce mezi Norwegian University of Life Sciences (NMBU) a Katedrou jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Projekt je zaměřen na propojení radioekologie a urychlovačové hmotnostní spektrometrie a vzájemné výměně znalostí a dovedností v těchto oblastech. V rámci projektu jsou plánovány semináře, exkurze a vzájemné návštěvy na pracovištích. Poskytovatelem projektu je Dům zahraniční spolupráce (

Celý text ...

Státní závěrečné zkoušky BS a NMS 2020

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia se v roce 2020 budou konat v termínu 10. - 11. září. Harmonogram k nahlédnutí zde.

Témata bakalářských prací pro AR 2020/21

Témata bakalářských prací pro AR 2020/21 jsou k dispozici zde.

PSI-FELLOW-III-3i program: 1st call 

Pro zájemce o zapojení se do programu PSI-FELLOW-III-3i je první obježník k dispozici zde.

Všechny aktuality ...

aktualne=active category=default

Zpět na seznam aktualit