Aktuálně z KJCH

Bakalářské a magisterské SZZ 02/2021

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia se v roce 2021 budou konat v termínu 9. února. Harmonogram k nahlédnutí zde a zde.

Mezinárodní spolupráce při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)

Cílem projektu mezinárodní mobility pro studenty a učitele "Zlepšení znalostí a schopností studentů a pedagogů při aplikaci metody AMS v radioekologii (AMSIR)" je ustavení dvoustranné spolupráce mezi Norwegian University of Life Sciences (NMBU) a Katedrou jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze. Projekt je zaměřen na propojení radioekologie a urychlovačové hmotnostní spektrometrie a vzájemné výměně znalostí a dovedností v těchto oblastech. V rámci projektu jsou plánovány semináře, exkurze a vzájemné návštěvy na pracovištích. Poskytovatelem projektu je Dům zahraniční spolupráce (

Celý text ...

Státní závěrečné zkoušky BS a NMS 2020

Státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia se v roce 2020 budou konat v termínu 10. - 11. září. Harmonogram k nahlédnutí zde.

Témata bakalářských prací pro AR 2020/21

Témata bakalářských prací pro AR 2020/21 jsou k dispozici zde.

PSI-FELLOW-III-3i program: 1st call 

Pro zájemce o zapojení se do programu PSI-FELLOW-III-3i je první obježník k dispozici zde.

The MOOC “ESSENTIAL RADIOCHEMISTRY FOR SOCIETY” is online!

“ESSENTIAL RADIOCHEMISTRY FOR SOCIETY” is the new MOOC available on the POK-Politecnico Open Knowledge platform (https://www.pok.polimi.it/) addressed to everyone interested in understanding why Nuclear- and Radio-Chemistry are so important and so present in everyday life.
The course, online and free of charge, was born within the European project MEET-CINCH “a Modular European Education and Training Concept In Nuclear and radioCHemistry 2016-2020” (https://www.cinch-project.eu/). It is developed aroun

Celý text ...

Rozprava k dizertační práci ing. Kateřiny Tomanové

Ukončení předmětu Obecná chemie 2

Informace o ukončení předmětu Obecná chemie 2 k nalezení zde.

International School on Radiochemistry: Radioactive Waste Management

Ve dnech 5. - 14. října bude v Moskvě probíhat International School on Radiochemistry: Radioactive Waste Management.

 

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 jsou zde.

Studentský den nukleární medicíny 2020

Skupina radioarmaceutické chemie katedry jadrné chemie pořádá 13. května 2020 Studentský den nukleární medicíny věnovaný všem studentům z bakalářského, magisterského a doktorského stupně studia a dále mladým pracovníkům z oborů souvisejících s farmacií či radiofarmacií, radiologickou fyzikou a medicínskou technikou, radiologickým asistentům a mladým lékařům zaměřujícím se na nukleární medicínu či využívajícím její metody. V neposlední řadě pak i studentům či laické veřejnosti se zájmem o zmiňované obory.

Celý text ...

ŠVK v Bratislavě 2020

Dne 22. dubna 2020 se na půdě PřF UK v Batislavě bude konat 50. Študentská vedecká konferencia pro studenty bakalářského, magisterského a dosktorandského studia. Registrace probíhá od 4. do 18. března 2020. Více informací zde.

 

Jean Marie Lehn Prize 2020

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii (dříve nazývanou Cena za chemii) společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay CR i v roce 2020. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia. Výherci obdrží jednak finanční podporu, jednak dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii. Více informací zde.

Bequerel prize 2020

Společnosti Electricité de France a ATMEA a Velvyslanectví Francie v České republice opět udělí Becquerelovu cenu za vědu pro české vysokoškolské studenty za vědeckou práci v rámci jejich doktorského studia v oblasti jaderného výzkumu. Ceny se týkají všech aspektů této problematiky.Vypsání ceny najdete na webu Francouzského institutu v Praze.

19. Mikulášské setkání

Již tradičně spojili mladí vědci a studenti zabývající se jadernou energetikou období Mikuláše s návštěvou Brna, konkrétně již 19. ročníku Mikulášského setkání Mladé generace České nukleární společnosti na půdě Ústavu elektroenergetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. A také již tradičně zde byla zastoupena KJCH, která opět dosáhla na ocenění v soutěži bakalářských prací, kde druhé místo získala Iana Zamakhaeva s prací „Studium vlastností cementových materiálů“. Dalšími účastníky setkání za KJCH byli: Jana Kittnerová s prezentací „Ukl

Celý text ...

Webinář pro Ph.D. studenty

Charlesworth Group pořádá další bezplatný online seminář, který je určen přímo pro studenty PhD. studia, kterým pomůže zvládnout pochybnosti provázející doktorandské studium a naučí je klíčovým dovednostem potřebným pro úspěšné dokončení PhD. a pokročení do další fáze vědecké kariéry. Více informací zde.

Cena Wernera von Siemense 2020

I letos je možné přihlásit svoji diplomovou nebo dizertační práci přihlasit do soutěže o Cenu Wernera von Siemense. Uzavírka pro přihlašování je 30. 11. 2019. Více informací zde.

Děkanské volno v období Vánoc

Děkan FJFI prof. Ing. Igor Jex, DrSc. udělil na 23. a 31. prosince 2019 děkanské volno.

Děkanské volno Bažantrikulace 2019

 Děkan FJFI prof. Ing. Igor Jex, DrSc. vyhlašuje na 7. listopadu 2019 od 17:10 děkanské volno z důvodu Bažantrikulace.

19. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Letošní Mikulášské setkání se uskuteční na půdě Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Termín setkání je 4. až 6. 12. 2019 (středa až pátek), přičemž na pátek 6. 12. 2019 je plánována exkurze do společnosti NUVIE a.s. 

Téma setkání: Jaderná energetika v pracích mladé generace

Celý text ...

Témata vypsaných bakalářských prací pro AR 2019/2020

Zde jsou uvedena témata vypsaných bakalářských prací pro AR 2019/2020. Zvolené téma si po domluvě se školitelem může student zapsat na katedrální vývěsce.

Seminář Radioanalytické metody IAA 19

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci Odborná skupina instrumentálních radioanalytických metod ve spolupráci s Českou společností chemickou Odbornou skupinou jaderná chemie a Katedrou jaderných reaktorů, FJFI ČVUT v Praze pořádají dne 25. června 2019 Seminář RADIOANALYTICKÉ METODY IAA 19. Více informací v přiloženém letáku.

Nadpis

Text

Projekt CEBAMA

Evropský program, do nejž byla zastoupením skupiny Migrace radionuklidů a toxických látek v životním prostředí pod vedením doc. Vopálky zapojena i katedra KJCH, se chýlí ke konci. V případě zájmu od více informací o projektu, koukněte na newsletter. Krátký dokument s dalšími informacemi k dispozici zde.

None

Letní škola SÚRAO 2019

Ve dnech 22.7. - 26.7.2019 pořádá SÚRAO Letní školu pro studenty bakalářských a magisterských programů. Motivační dopis a CV je potřeba zaslat pořadatelům do 30.6.2019 na adresu novotna@surao.cz. Účast na letní škole je zdarma. Více informací zde.

Decommissioning Summer School Ispra 2019

Ve dnech 8-12.7.2019 se v italské Ispře koná Summer School on Nuclear Decommissioning and Waste Management. Pro zájemce je více informací zde a formulář ro přihlášení zde.

Akce v roce 2019 na SÚJV v Dubně

Výbor pro spolupráci ČR s SÚJV Dubna pro letošní rok nabízí následující akce:

1) Letní praxe:

Celý text ...

NUGENIA - ENEN Awards 2019

Nugenia - Enen Award 2019 je soutěž pro magistzerské studenty a doktorandy, jejichž práce souvisí s palivovým jadeerným cyklem. Pro zájemce je více informací uvedeno zde.

 

Společná akce ČVUT s izraelským Technionem

V rámci mimořádně intenzivní spolupráce v oblasti transferu technologií mezi ČVUT a prestižní technickou univerzitou v Izraeli

(Technion - Israel Institute of Technology) je v procesu finalizace přípravy následující společná akce

Byly osloveny vybrané české firmy, které by měly zájem zapojit do bádání nad některými svými technologiemi, výrobními postupy atd. studenty.

Celý text ...

Pozvánka na setkání s předními editory odborných časopisů vydavatelství ACS

Akce ACS on Campus se bude konat ve středu 6. února v Národní technické knihovně. Jdedná se o jedinečnou příležitost pro již publikující mladé výzkumníky i studenty doktorského studia získat cenné informace k publikační činnosti, setkat se s předními editory časopisů vydavatelství ACS a navázat užitečné kontakty. Akci je pořádaná American Chemical Society ve spolupráci s Národní technickou knihovnou, CzechELib a VŠCHT Praha. Vstup je zdarma.

Celý text ...

Pracovní stáž v USA zdarma pro studenty ze sociálně slabších rodin

Chtěl/a bys strávit léto v zahraničí? Je USA na tvém seznamu přání?

Máme pro tebe super možnost, jak zažít Work and Travel v USA cestováním a prací a navíc dostaneš celý program zcela ZDARMA.

Celý text ...

Grant Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci 2019

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlásila soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy v oblasti separačních metod a hmotnostní spektrometrie pro rok 2019. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019. Více informací o soutěži a jejích pravidlech najdete na webových stránkách http://www.spektroskopie.cz/grant_SMMS.

Zlatá křída pro RNDr. Ing. Petra Distlera, Ph.D. et Ph.D.

Na základě hodnocení výuky studenty získal Petr Distler při udílení Zlaté křídy Diplom za výuku za cvičení k předmětu Fyzikální chemie 2 v ZS 2017/2018.

Cena nadace Preciosa

Cenu nadace Preciosa za vynikající dizertační práci získal absolvent KJCH Ing. Pavel Bláha, Ph.D. za práci s názvem Indukce HPRT mutací v savčích buňkách po ozáření těžkými ionty, kterou vypracoval pod vedením prof. Ing. Viliama Múčky, DrSc.

18. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Letošní Mikulášské setkání se v letošním roce uskuteční na půdě Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ve dnech 5. až 7. 12. 2018 (středa až pátek). Registrace na setkání budou ukončeny 12.11.2018. Více informací na pozvánce.

Odhalení pamětní desky akademiku Běhounkovi

Dne 13. listopadu 2018 proběhne slavnostní odhalení pamětní desky akademiku Běhounkovi na budově Oddělení dozimetrie záření. Pozvánka zde.

Soutěž společnosti Jana Marka Marci v oblasti spektroskopie

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

 •  A - diplomové práce
 •  B - publikované původní práce, resp. soubor prací

Celý text ...

Exkurze na bývalou JE Nord

Západočeská univerzita v Plzni pořádá exkurzi na bývalou JE Nord (SRN) ve dnech 17. - 19. října 2018. Možnost účasti nabízí i zájemcům z jiných vysokých škol. Více informací k nalezení zde.

Harmonogram SZZ BS

Harmonogram bakalářskýc státních závěrečných zkoušek na 4. a 5. září 2018 je zde a zde.

Noví absolventi

S radostí oznamujeme, že 11. a 12. června 2018 následující studentky a studenti úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky v magisterském oboru Jaderná chemie:

Ing. Kryštof Adámek

Ing. Patrick Beck

Ing. Kateřina Fialová

Ing. Markéta Florianová

Ing. Maroš Kuzár

Ing. Lukáš Ondrák

Ing. Iveta Terezie Pelikánová

Ing. Kateřina Tomanová

 

Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v budoucím osobním i pracovním životě.

Témata bakalářských prací

Témata bakalářských prací na akademický rok 2018/2019 naleznete pod odkazem.

Letní škola SÚRAO

Ve dnech 30.7. - 3.8. 2018 pořádá SÚRAO Letní školu pro studenty bakalářských a magisterských programů. Motivační dopis a CV je potřeba zaslat pořadatelům do 30.6.2018. Účast na letní škole je zdarma. Více informací zde.

Harmonogram SZZ NMS 05/2018

Harmonogram státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia pro oba dny lze nalézt zde a zde.

Energy Security Summer School

Sedmý ročník letní škola, kterou pořádá Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulty sociálních studií, Masarykovy univerzity, se uskuteční 4. - 11. srpna 2018 v Telči. Termín pro podávání přihlášek zjemců o letní školu je 31. května 2018. Součástí programu letní školy je návštěva JE Temelín. Více informací o programu letní školy, přihláškách a poplatcích naleznete zde

Jean-Marie Lehn Prize 2018

Vyslanectví Francie v ČR (Francouzský institut) vyhlašuje pro doktorandské studenty soutěž o cenu Jean-Marie Lehna za chemii. Studenti, kteří mají zájem o účast v této soutěži, nechť svoji přihlášku zašlou na emailovou adresu koordinátoru doc. Němcovi: mojmir.nemec@fjfi.cvut.cz. Odkaz na podmínky soutěže najdete zde.

Becquerel Prize 2018

Francouzský institut pořádá i v letošním roce Becquerel Prize pro doktorandy, jejichž oblastí zájmu je jaderný výzkum. Více informací k nalezení zde.

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018

Staduntská vědecká konfernece se bude konat na půdě PriF UK v Bratislavě 25. dubna 2018. Konference se mohou účastnit studenti bakalářského, magisterského nebo doktorandského studia. Přihlášky lze podávat do 20. března 2018. Více informací k nalezení zde.

Místa pro doktorandy a PostDoky v zahraničí; zaměstnání v ÚJV Řež

V sekci "Volná místa" naleznete nabídku volných pozic pro doktorandy v PSI (Švýcarsko),  SCK•CEN (Belgie) a DTU Nutech (Dánsko), místa pro PostDoka v PSI a inzerci volného místa v ÚJV Řež.

CIRMS 2018

Letos, 16. - 18. dubna 2018 v Gaithersburgu, Maryland, National Institutes of Standards and Technology (NIST),  se koná 26. setkání Council of Ionizing Radiation Measurements and Standards (CIRMS). Z řad zájemců o konferenci bude vybráno osm jedniců, kterým budou hrazeny náklady spojené s konferencí do výše 1000 USD. . Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je zaslání eseje do 9. února 2018. Podrobnější informace jsou k nalezení zde.

Zimní škola Jaderného inženýrství - Slovensko

Ve dnech 26.2. - 28.2. 2018 probíhá na Slovensku Zimní škola jaderného inženýrství. Hlavním tématem Zimní školy jaderného inženýrství je  Decommissioning and dismantling nuclear power station challenges. Místo konání Zimní školy je STU v Kočovciach (cca 20 km od Piešťan). Součástí programu je i exkurze do JE Jaslovské Bohunice. Zimní školu organizuje Francouzský institut při Francouzském velvyslanectví v Bratislavě a v Praze v splupráci s   Ústavem jaderného a fyzikálního inžienýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technické univerzity. Zájemcům z České republiky je hrazen

Celý text ...

Volba nového rektora

Dne 25. října 2017 byl akademickým senátem zvolen doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. novým rektorem ČVUT v Praze. Svého úřadu se ujme v únoru 2018 po svém jmenování prezidentem republiky. Ke zvolení gratulujeme.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Náš student Bc. Tomáš Prášek získal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na 69. sjezdu chemických společností, který se konal od 11. do 15. září ve Starém Smokovci, za nejoriginálnější příspěvek v posterové sekci, kde prezentoval práci s názvem Příprava terčových materiálů s fluridovou matricí ke stanovení 236U prostřednictvím urychlovačové hmotnostní spektrometrie.

Čerství absolventi

S radostí oznamujeme, že 5. a 6. září 2017 následující studentky a studenti úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky v bakalářském oboru Jaderná chemie:

Bc. Kristýna Beňová

Bc. Veronika Jeziorská

Bc. Jan Kujan

Bc. Milena Šalplachtová

Bc. Jan Šebesta

Bc. Tereza Šobová

 

Všem gratulujeme.

Dvouletý magisterský obor na KINGS University v Jižní Koreji

Pro držitele titulu Bc. je zde nabídka na dvouletý magisterský jaderný obor na KINGS University v Jižní Koreji. Studijní pobyt je hrazen KINGS University. Více informací mohou zájemci nalézt na sekretariátu KJCH u paní Kotasové. Případné zájemce o studium musí do výběrového řízení nominovat vedoucí katedry prof. John. Uzávěrka pro nominaci je 20. září 2017.

The University of Tokyo Special Graduate Program in Resilience Engineering

Univerzita v Tokyu zahájila online registraci pro Special Graduate Program in the field of Nuclear Engineering and System Inovation 2018. Pro případné zájemce je více informací o nabízeném programu zde.

International Summer School on Nuclear Decommissioning and Waste Management

Ve dnech 11. - 15. září 2017 v italské Ispře koná 9th Edition of the International Summer School on Nuclear Decommissioning and Waste Management, kterou pořádá Nuclear Security Unit (JRC Ispra) ve spolupráci s the International Atomic Energy Agency (IAEA) and Milan University. Nejzašší termín pro registraci případných zájemců je 25. srpna 2017. Registraci je možné provést na https://web.jrc.ec.europa.eu/rem/. Více informací k nahlédnutí zde.

Nabídka ubytování na Hlávkově koleji

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" i letos poskytne částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům bakalářského, magisterského, doktorandského studia a mladým vědeckým a akademickým pracovníkům. Nabídky se týká uchazečů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nejsou podnikatelé a nemají byt v Praze.

Zájemci nechť se hlásí vedoucímu katedry prof. Johnovi (jan.john@fjfi.cvut.cz)

Promoce absolventů

S radostí oznamujeme, že 29. června 2017 následující studentky a studenti byli promování bakaláři a inženýry jaderné chemie:

Bc. Elena Shashkova

Bc. Kamila Urbanová

 

Ing. Ivan Hupka

Ing. Jana Kittnerová

Ing. Lucie Kománková

Ing. Barbora Neužilová

Ing. Pavel Nykl

Ing. Adam Pastorek

Ing. Dan Reimitz

 

Všem absolventům gratulujeme.

PhD Scholarship in Radioanalytical Chemistry

Center for Nuclear Technologies, Technical University of Denmark (DTU Nutech) hledá PhD studenta pro radiochemickou analýzu radionuklidů a chrakterizaci radioaktivních odpadů. Více informací k dispozici zde.

Soutěž ČEEP Student

Zájemci z řad studentů se mohou účastnit 15. ročníku soutěže "ČEEP Student - STUDENTSKÁ CENA ENVIROS 2016". Soutěž je vyhlášena v rámci Českého energetického a ekologického projektu roku a klade si za cíl podpořit zájem o studium technických oborů. Studenti se mohou přihlásit se svými bakalářskými a diplomovými prácemi. Bližší informace zde.

X. letní škola jaderného inženýrství

Ve dnech 2.9. - 9.9. 2017 se v Novosedlech nad Nežárkou v Jižních Čechách koná jubilejní desátá letní škola jaderného inženýrství s podtitulem Budoucnost jaderné energetiky. Bližší informace naleznete zde.

Zápis do doktorského studia

Informace o zápisu do doktorského studia jsou zde.

Letním semináři jaderného inženýrství

Ve dnech 18.9.-22.9. se ve Francii koná Letní seminář jaderného inženýrství pro studenty z České a Slovenské republiky. Pobyt na letním semináři je hrazen Francouzskou ambasádou a sponzory. Náklady zájemců jsou tedy spojeny s náklady na cestu a kapesným. Více informací zde.

Harmonogram SZZ NMS

Harmonogram státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia pro oba dny lze nalézt zde a zde.

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2 – letní semestr 2017)

Zkušební termíny z Obecné chemie 2

Celý text ...

Cena děkana

Naše absolventka Ing. Eva Málková na XXIV. plese Studentské unie FJFI převzala z rukou děkana prof. Ing. Igora Jexe, DrSc. ocenění za svoji diplomovou práci. K ocenění gratulujeme.

Ceny Jean-Marie Lehna za chemii

Vyslanectví Francie v ČR (Francouzský institut) vyhlašuje pro doktorandské studenty soutěž o cenu Jean-Marie Lehna za chemii. Studenti, kteří mají zájem o účast v této soutěži, nechť svoji přihlášku zašlou na emailovou adresu vedoucího katery prof. Johna: jan.john@fjfi.cvut.cz do půlnoci do neděle 9. dubna 2017. K přihlášce je nutné přiložit informace dle její hlavičky a bodů 1, 3 a 4 její přílohy 1. Odkaz na podmínky soutěže najdete zde.

Nabídka pro studenty jaderné energetiky

Čínská vláda ve spolupráci s China General Nuclear Power Corporation (CGN) nabídla českým studentům jaderné energetiky plně hrazené studium dvouletého mezinárodního magisterského programu na Tsinghua Univerzitě v Pekingu v Číně. Termín pro podávání přihlášek je do poloviny dubna. Více informací zde.

FRENCH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS 2017

Více informací o nabídce pro posluchače doktorandského studia zde.

Vyhláška o změnách výuky v LS 2017

 Změny ve výuce v letním semestru najdete zde

Absolventi

S radostí oznamujeme, že 15. února 2017 následující studentky a student úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky v bakalářském, resp. navazujícím magisterském, oboru Jaderná chemie:
Bc. Elena Shaskova
Bc. Kamila Urbanová

Ing. Pavel Nykl

PF 2017

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a štastný nový rok 2017!

Termíny písemné zkoušky z analytické chemie (2. ročník BS)

1. termín (řádný) - 17. ledna 2017 od 11:30 hod. v posl. CH1;
2. termín (1. opravný) - 24. ledna 2017 od 10:00 hod. v posl. CH2;
3. termín (2. opravný) - 7. února 2017 od 10:00 hod. v posl. CH2.
(posluchárny jsou v Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty UK na Albertově)

Prosím, aby se na 1. termín dostavili všichni studenti, kteří mají tuto povinnost zapsánu. Více informací viz vyhláška.

prof. F. Opekar

Volby do AS FJFI a AS ČVUT

Ve dnech 28. až 30. listopadu proběhly volby do akademických senátů FJFI a ČVUT, výsledky jsou k dispozici zde.

Do AS FJFI byli zvoleni z katedry jaderné chemie tito zástupci:

Ing. Alois Motl, CSc.,
Ing. Tomáš Rosendorf a
Bc. Kateřina Tomanová.

Havárie v jaderné oblasti

ÚJV Řež, a. s., spolu s Centrem výzkumu Řež s.r.o. a Českou nukleární společností dovolují si Vás a Vaše spolupracovníky pozvat na seminář, který se uskuteční
30. září 2016 v 9.15 v Konferenčním centru ÚJV Řež, a. s.
Havárie v jaderné oblasti

 • Havárie – zdroj poučení Zdeněk Kříž, CV Řež
 • Havárie v Kyštymu Vojtěch Pitoňák FS ČVUT
 • Havárie v Windscale Václav Písek ČEZ, a. s.

Celý text ...

Vyhláška pro studenty bakalářského studia JCH

Předměty Praktikum z jaderné chemie (15PJCH) a Praktikum ze separačních metod (15SEPM) nelze zapisovat v bakalářském studiu.

 prof. Ing. Jan John, CSc.

vedoucí KJCH

V Praze 12. září 2016

Nové absolventky, noví absolventi

S radostí oznamujeme, že ve dnech 7. a 8. září 2016 následující studentky a studenti absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderná chemie:

 • Bc. Kryštof Adámek
 • Bc. Patrik Beck
 • Bc. Kateřina Fialová
 • Bc. Maroš Kuzár
 • Bc. Lukáš Ondrák
 • Bc. Anna Pecková
 • Bc. Tomáš Prášek
 • Bc. Kateřina Tomanová
 • Bc. Veronika Valová

Celý text ...

IUPAC Poster Prize

Naše doktorandka Ing. Kseniya Popovich​ získala ocenění IUPAC Poster Prize na 68. sjezdu chemických společností, který se konal od 4. do 7. září v Praze. Ocenění převzala od prof. Ing. Jana Johna, CSc. (předsedy České společnosti chemické​) a doc. Ing. Filipa Bureše, Ph.D.

Celý text ...

Státní závěrečné zkoušky (bakaláři)

Státní závěrečné zkoušky se konají ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. září 2016

Vyhláška pro bakalanty je dostupná po kliknutí na odkaz.

Letní škola jaderného inženýrství 

Česká síť jaderného vzdělávání CENEN a Česká nukleární společnost pořádají pro studenty jaderných a energetických oborů již devátou Letní školu jaderného inženýrství s podtitulem Dlouhodobý provoz jaderných elektráren, diagnostika, defektoskopie, servis, údržba a péče o zařízení ANEB Jak dlouho můžeme naše jaderné elektrárny bezpečně provozovat?

Bližší informace naleznete na přiloženém pdf souboru.

Noví absolventi

S radostí oznamujeme, že dne 14. června 2016 následující studenti úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderná chemie:

 • Ing. Eva Málková
 • Ing. Kseniya Popovich
 • Ing. Jakub Kuba
 • Ing. Tomáš Rosendorf

Celý text ...

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se konají v úterý 14. června 2016 od 9:00 v místnosti B111. Vyhláška pro magisterské SZZ je dostupná po kliknutí na odkaz.

3rd Summer Academy on Energy

The Student Association of Energy in cooperation with IEEE BUTE Joint IAS & PES Student Branch Chapter is proud to announce the 3rd Summer Academy on Energy (SAE^2), which will be held between 14-19th August 2016. The participants can enjoy the amazing SAE^2 atmosphere through lectures from professionals, power plant and site visits, and they can experience amazing teamwork in the midst of them. The location is again in the heart of Middle-Europe, Budapest, Hungary. With various social events the attendees can also discover the beauty of the city.

Celý text ...

Cena Shimadzu 2016

Firma SHIMADZU Corp., která je v ČR již 25 let, chce touto cestou více posílit svou pozici na trhu v ČR a prohloubit povědomí široké vědecké veřejnosti o svých výrobcích. Současně tato cena prezentuje SHIMADZU Corp. jako tradiční japonskou firmu. SHIMADZU Corp. byla od založení v roce 1875 zapojena do řešení vědeckých problémů. Tomuto věnujeme hlavní pozornost i v ČR, kde se stáváme
partnerem významných vědeckých projektů. Kritéria pro účast:
• Cena je určena pro mladé chemiky, kteří v roce 2016 nejsou starší 30ti let.
• Cena je vypsána obecně pro obor chemie, jedinou podmínk

Celý text ...

Zkušební termíny z Obecné chemie 2

Pro konání zkoušky vypisuji tyto termíny: 23.5, 25.5., 27.5., 30.5., 1.6., 3.6., 6.6., 8.6., 10.6., 13.6., 15.6., 17.6., 20.6., 22.6., 24.6., 27.6., 29.6. a 1.7. Ke zvolenému termínu se přihlaste nejpozději den předem zapsáním jména do seznamu termínů na dveřích místnosti 305 (katedra jaderné chemie, 3. patro, Břehová 7). Zkoušet se začíná vždy v 9:00 tamtéž. Na jeden termín se může přihlásit nejvýše 7 studentů. Zápočet za předmět 15CH2 bude posluchačům zapsán zároveň se známkou z úspěšně složené zkoušky. V červenci a srpnu si lze zkušební termíny domluvit pouze z vážných důvodů a bez záruk

Celý text ...

Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technicé normy ČSN

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj a popularizaci technické normalizace: Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technicé normy ČSN.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyhlašuje 2. ročník o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace. Bližší informace naleznou případní zájemci o účast v soutěži v přiloženém pdf.

Chemici z Čech a Slovenska se po letech opět sejdou v Praze!

68. sjezd chemiků ze Slovenska a České republiky se uskuteční po letech v Praze od 4. do 7. září 2016 a jaderná chemie zde bude mít svou samostatnou odbornou sekci.

Bližší informace naleznete na stránkách sjezdu!

30 let od Černobylské havárie

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
ráda bych Vás informovala o přednášce generálního ředitele Černobylské Jaderné elektrárny - Igora Ivanoviče Gramotkina na téma:

"30 let od Černobylské havárie" s podtitulem "etapy transformace".

Přednáška se koná 21.3.2016 v 11:00 v UP108 na Západočeské univerzitě v Plzni.

Jana Jiřičková

Unraveling the complex nature of hydrated electrons in conventional and non-conventional ways

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych vás osobně pozval na přednášku v rámci cyklu "Rudolf Zahradník Lecture Series", na které vystoupí Prof. Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Prof. Jungwirth publikoval více než 260 vědeckých prací (H-index 49,více než 9 400 citací).  

Přednáška s názvem "Unraveling the complex nature of hydrated electrons in conventional and non-conventional ways" se uskuteční v úterý 12.4.2016 v 11:30 hod. v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, Olomouc.

Celý text ...

Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016, Bratislava

Vážené dámy, vážení páni,
v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou.
Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2016, ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v stredu

27.apríla 2016

Celý text ...

Absolventi

S radostí oznamujeme, že ve dne 16. února 2016 následující studenti a studentka absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderně chemické inženýrství (Bc.), resp. Jaderná chemie (Ing.):

 • Bc. Michal Sakmár
 • Bc. Vojtěch Vaněček
 • Ing. Apolena Vondrášková

Celý text ...

SZZ únorový termín

Státní závěrečné zkoušky se konají v úterý 16. února 2016 od 9:00.

Vyhláška pro bakalanty je dostupná po kliknutí na odkaz.

Vyhláška pro magisterské SZZ je dostupná po kliknutí na odkaz. (POZOR ZMĚNA!)

Praktikum z anorganické chemie (1. ročník)

Vážení studenti,
rád bych vás upozornil, že v rámci předmětu Anorganické praktikum musíte absolvovat vstupní test. Tento vstupní test probíhá v zimním zkouškovém období. Podrobnosti k celému praktiku, k testu a termíny testu jsou k dispozici v aplikaci MOODLE http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1794
Praktikum probíhá turnusově. Termíny jednotlivých turnusů budou vypsány v posledním týdnu zkouškového období.
doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Den otevřených dveří

Druhý zimní termín dne otevřených dveřích na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze se bude konat v úterý 2.2.2016 od 9 hodin. Nepropásněte možnost prohlédnut si i Katedru jaderné chemie a její laboratoře. 

 JINR Summer Student Program 2016

We would like to inform you that the application procedure for the JINR Summer Student Program’2016 starts on January 15, 2016.
To learn more about the Program, please visit our website students.jinr.ru and see the attached poster.
Be so kind to forward this poster to all whom it may concern

Best regards,
Elena Karpova,
and all the JINR SSP team

Vyhláška KJCH o zdravotně lékařských prohlídkách, poučení a ověřování znalostí pravidel radiační bezpečnosti a nakládání se zdrojilZ.

Upozorňujeme studenty a zamětnance katedry jaderné chemie na vyhlášku č.j. 14115/JK/01/16 o zdravotně lékařských prohlídkách, poučení a ověřování znalostí pravidel radiační bezpečnosti a nakládání se zdroji IZ.

The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists

The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016) will be held on 14-18 March 2016 and will be dedicated to the 60th anniversary of the Joint Institute for Nuclear Research. The Conference is held annually and attended by students, PhD students, young scientists and specialists from scientific centers over the world. The proceedings will be published. The papers recommended by the Competition Committee will be submitted for publication in refereed journals. Participation in the Conference is confirmed by a certificat

Celý text ...

Aktualizace volných pozic

V sekci volná místa byla vložena nabídka témat dizertačníchdiplomových a bakalářských prací v SCK•CEN, Mol (Belgie).

 

Protokol o vykonané zkoušce a uděleném zápočtu

Zimním semestrem Akademického roku 2015/2016 byla ukončena platnost indexů. Pro zápis známky ze zkoušky nebo udělení zápočtu nově využívejte formulář "Zkušební zpráva pro studenty", který stáhnete po kliknutí na odkaz zde. Zápis známek do informačního systému KOS provádí nadále paní sekretářka katedry jaderné chemie Marie Kotasová.

Celý text ...

Aktualizace SlideSlive účtu

Od února 2015 používáme SlideSlive na semináři katedry. V prosinci přibyly dvě nové přednášky:

Ing. Martin Přeček, Ph.D.: "Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines"

 

Celý text ...

PF 2016

První místo v soutěži ČNS a ÚJV Řež

Katedra jaderné chemie zaznamenala úspěch v soutěži o nejlepší bakalářskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie pořádané ČNS a ÚJV Řež, a.s. Na prvním místě se umístila Bc. Jana Kittnerová se svou prací: Cementové materiály v bariérách úložišť radioaktivních odpadů.

Celý text ...

Vítězslav Jarý, Česká hlava

Náš absolvent Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D., působící na Fyzikálním Ústavu AV ČR, získal ocenění Česká hlava!!! Konkrétně se jedná o Cenu Skupiny ČEZ, která se uděluje za doktorandskou práci v oblasti technických věd. Bližší informace naleznete na stránkách zde. Vítězslavovi gratulujeme!

Celý text ...

Seminář katedry fyziky nízkých teplot MFF UK - pozvánka

Na semináři (30. listopadu, 14:00) vystoupí Dr. Wolfgang Anwand, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf s přednáškou „User facilities for positron annihilation spectroscopy at Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf“ (pozvánka, více info zde).

15. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti

Ve dnech 2. až 4. prosince se na půdě Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně uskuteční 15. Mikulášské setkání Mladé generace České nukleární společnosti na téma: Jaderná energetika v pracích mladé generace. Více informacích naleznete na stránkách www.mikulas-cyg.cz, registrace je možná až do 6. listopadu.

Vyhláška č. 13/2015 - o průběhu zimního semestru

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Průběh výuky v zimním semestru je dán časovým plánem akademického roku 2015-16.

Státní svátky jsou ve středu dne 28. října a v úterý dne 17. listopadu 2015.

Celý text ...

Prof. Grimes: Current nuclear R&D in the United Kingdom

Zveme vás na přednášku (19.11.2015) profesora Robina Grimese, hlavního poradce Foreign and Commonwealth Office britské vlády, profesora Materials Physics na Imperial College v Londýně a zodpovědného řešitele projektu Nuclear Fission consortium financovaného UK Research Council, na téma „Current nuclear R&D in the United Kingdom“. Pozvánka zde.

Vyhlášky o radiochemickém praktiku na KJCH

 1. Upozorňujeme zájemce o praktikum z jaderné chemie (15PJCH) a separačních metod (15SEPM) na vyhlášku katedry jaderné chemie (KJCH), omezující účast studentům bakalářského oboru.
 2. O začátku praktik PJCH a SEPM

Noc na Jaderce

Po skončení oficiálních oslav šedesátiletého výročí Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské při Českém vysokém učení technickém v Praze bude následovat akce pořádáná studenty pro studenty a veřejnost "Noc na Jaderce".

None

Celý text ...

How would you like chemistry to be taught?

Chcete se podílet na optimalizaci výuky chemie v rámci evropské soutěže? Čtěte více v přiloženém souboru pdf.

Vyhláška o podávání přihlášek do doktorského studia

Upozorňujeme zájemce o doktorské studium na vyhlášku o termínech o podávání přihlášek do doktorského studia od letního semestru akademického roku 2015/2016 (english).

Dny SÚJV v Praze 2015

Informujeme nadšence jaderných věd o akcích pořádaných u příležitosti 60 lel SÚJV Dubna, které jsou souhrně označeny jako Dny SÚJV v ČR:

Seminář KJCH

Dne 16. října 2015 se od 8:30 uskuteční první seminář katedry jaderné chemie v akademickém roce 2015/2016 v atriu v Břehové ulici 7. Zvanou přednášku na semináři bude mít Ing. Martin Přeček, Ph.D. na téma: "Příprava ultrarychlé pulzní radiolýzy a fluorescenční dozimetrie na ELI Beamlines". Program semináře je k dispozici zde. O témátu čtěte dále na jaderka.cz.

SlidesLive katedry jaderné chemie - aktualizace

Do sekce vybraných přednášek z katederního semináře přibyly 3 nová videa z posledních dvou seminářů konaných v Akademickém roce 2014/2015.

17. dubna

prof. Ing. Viliam Múčka, DrSc.: Z historie katedry jaderné chemie FJFI

 

prof. RNDr. L'ubomír Mátel, CSc.: Postrehy z Černobyl'u

Celý text ...

Nové absolventky, noví absolventi

S radostí oznamujeme, že ve dnech 2. a 3. září 2015 následující studentky a studenti absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderně chemické inženýrství:

 • Bc. Markéta Florianová
 • Bc. Jana Kittnerová
 • Bc. Lucie Kománková
 • Bc. Barbora Neužilová
 • Bc. Adam Pastorek
 • Bc. Iveta Terezie Pelikánová
 • Bc. Michal Pokorný
 • Bc. Zuzana Šimúthová

Celý text ...

Státní závěrečné zkoušky - zářijový termín (bakalanti)

Pozor změna členů komise! Státní závěrečné zkoušky se konají ve středu 2. září a ve čtvrtek 3. září 2015 vždy od 8:30.

Vyhláška pro bakalanty je dostupná zde.

Pozdrav studentkám KJCH

Pozdravy všem studentkám KJCH zasílá absloventka KJCH Henrieta Dulaiová - http://jaderka.fjfi.cvut.cz/lide/ing-henrieta-dulaiova-ph-d

Volné pozice - aktualizace

Upozorňujeme studenty a absolventy katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze na aktuální seznam volných pozic.

Témata bakalářských prací 2015/16

Žádáme studenty druhého ročníku (budoucího třetího ročníku), aby věnovali pozornost vypsaným tématům bakalářských prací a aby před přihlášením kontaktovali uvedeného školitele či konzultanta a upřesnili si obsah tématu a nároky na studenta. Podpisový arch se seznamem témat je k naleznutí na nástěnce katedry jaderné chemie v 3. patře v Břehové 7.

Jaderka slaví 60 let!

Na jaře roku 1955 byla zavedena Fakulta technické a jaderné fyziky (FTJF) v rámci Univerzity Karlovy (UK). O čtyři roky později byla převedena na České vysoké učení technické a od července 1968 nese svůj název Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská až dodnes. Jako jedna ze zakládajících kateder se připojujeme k oslavám šedesátiletého výročí Jaderky. Historické střípky z života fakulty jsou k přečtení na stránce

Celý text ...

Pozvánka na seminář studentů NMS (obhajoba výzkumných úkolů)

Seminář k předmětu 1. ročníku NMS Výzkumný úkol se koná ve čtvrtek 25. června 2015 od 9:00 v posluchárně č. B314.

Na semináři přednesou výsledky své práce:

 • Bc. Dan Reimitz
 • Bc. Ivan Hupka
 • Bc. Eva Málková
 • Bc. Kseniya Popovich
 • Bc. Tomáš Rosendorf

Hodnocení vystoupení studentů a předložených závěrečných prácí provede komise ve složení:

Celý text ...

Noví absolventi

S radostí oznamujeme, že dne 3. června 2015 následující studenti úspěšně absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderná chemie:

 • Ing. Ekaterina Kukleva
 • Ing. Tereza Svobodová
 • Ing. Tadeáš Wangle

Abstrakty prací již brzy budete moci nalézt v sekci Výuka/Mgr./Přehled obhájených diplomových prací. Plné verze prací jsou dostupné v katederní knihovně.

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Dne 3 června 2015 v místnosti B-111, Břehová 7, Praha 1 se konají magisterské státní závěrečné zkoušky studentů oboru "Jaderná chemie".

Seznam studentů, harmonogram a vyhláška zde.

Letná škola jadrového inžinierstva

Letnú školu organizuje Francúzsky inštitút pri Francúzskom veľvyslanectve Bratislave a v Prahe v splupráci s Ústavom jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

Celý text ...

Kolokvium z jadrovej chémie

Dobrý deň,

dovoľujem si vás pozvať na

Celý text ...

Petra Mičolová a 2. místo od pana děkana!

Doktorandka Petra Mičolová získala 2. místo v "Ceně děkana FJFI ČVUT - Nuvia 2015" za diplomovou práci "Značení biologicky degradabilních triterpenoidů" (abstrakt). Petra ocenění převzala z rukou děkana, prof. Jexe, 23. dubna na XXII. Všejaderné fúzi, plesu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Celý text ...

Petra Mičolová a Ekaterina Kukleva první!

Katedra jaderné chemie zaznamenala 22. dubna 2015 hned dvojitý úspěch na Študentskej vedeckej konferencii PriF UK v Bratislavě.

Doktorandka Petra Mičolová vyhrála cenu děkana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave za najlepší príspevok a prednášku v chemickej sekcii s příspěvkem "In vitro stability značených nosičů 223Ra a 99mTc".

Celý text ...

2nd SAE Summer Academy on Energy (SAE2)

The Organizing Committee of the 2nd SAE Summer Academy on Energy (SAE2) is encouraging undergraduate and MSc students from all over Europe to apply for SAE2.

Please note that the number of participants is limited, and the order in which applications are received will be taken into account!

The 2nd SAE Summer Academy on Energy will be held from 23rd to 28th August, 2015, in Budapest, Hungary. The main goal of the summer academy is to plan the basics of a sustainable electric power system for a fictional country, to establish a reliable power grid with different kind

Celý text ...

Kolokvium z jadrovej chémie

Dobrý deň,

Celý text ...

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2)

Pro konání zkoušky vypisuji tyto termíny: 20.5, 22.5., 25.5., 27.5., 29.5., 1.6., 3.6., 5.6., 8.6., 10.6., 12.6., 15.6., 17.6., 19.6., 22.6., 24.6., 26.6. a 29.6. Ke zvolenému termínu se přihlaste nejpozději den předem zapsáním jména do seznamu termínů na dveřích místnosti 305 (katedra jaderné chemie, 3. patro, Břehová 7). Zkoušet se začíná vždy v 9:00 tamtéž. Na jeden termín se může přihlásit nejvýše 7 studentů. Zápočet za předmět 15CH2 bude posluchačům zapsán zároveň se známkou z úspěšně složené zkoušky. V červenci a srpnu si lze zkušební termíny domluvit pouze z vážných důvodů a bez záru

Celý text ...

Jaderná olympiáda

Informace o jaderné olympiádě, úzávěrka týmů s natočeným videem do 15. května! Stav skládání týmu FJFI sleduje prof. John.

Kapilární elektroforéza pro studium komplexních rovnováh aktinidových iontů v roztoku

Rád bych vás pozval na přednášku Dr. Vladimira Sladkova "Capillary Electrophoresis for Study of Complex Equilibriums of Actinide Ions in Solution". Koná se v úterý 14. dubna 2015 od 14:00 v B314 v budově FJFI ČVUT v Břehové ulici. Informace naleznete na facebooku.

Seminář KJCH při příležitosti 60-letého výročí fakulty

U příležitosti 60 let Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze si vás dovolujeme pozvat na seminář katedry jaderné chemie, který se uskuteční 17. dubna 2015 v atriu budovy v Břehové ulici. Program začne krátkým povídáním o historii katedry na FJFI a poté bude následovat vyzvaná přednáška prof. RNDr. L'ubomíra Mátela, CSc. na téma „Postrehy z Černobylʹu“. Po půlhodinové přestávce představí výsledky svých prací doktorandky

Celý text ...

Fakultní kolokvium: Chemie a fyzika z pohledu jednotlivých molekul...

Vážené kolegyňe a vážení kolegové, srdečně vás zveme na fakultní kolokvium, které bude ve středu 8. dubna od 15:30 v B115. Hostem bude, na návrh katedry jaderné chemie, Mgr. Michal Fárník, Ph.D. , DSc. (Ústav fyzikální chemie JH AVČR. v.v.i) s přednáškou „Chemie a fyzika z pohledu jednotlivých molekul: Od molekuly přes klastry až k ozonové díře“.

Fakultní kolokvium: radiofarmaka

Vážené kolegyňe a vážení kolegové, srdečně vás zveme na fakultní kolokvium, které bude ve středu 25. března od 15:30 v B115. Hostem bude, na návrh katedry jaderné chemie, Dr. Marek Mosa (IMUNA CZ) s přednáškou "Aktuální problematika radiofarmak z pohledu nukleární medicíny".

SlidesLive na semináři KJCH

Dne 20. února byl spuštěn projekt SlidesLive na semináři katedry jaderné chemie na vyzvanou přednášku významných odborníků z české či zahraniční praxe. První přednáškou, která je k vidění je přednáška doc. Ing. Ladislava Kalvody, CSc. a Ing. Tomáše Koubského z Katedry inženýrství pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze o Využití ab-initio simulací pro určování chemických vlastností, využití teorie funkcionální hustoty ke studiu stability a aplikace v chemické separaci kovových iontů u vysokoaktivních odpadů. 

Celý text ...

Seminář KJCH

Dne 13. března 2015 od 8:30 se uskuteční seminář Katedry jaderné chemie v učebně B111 Břehové 7, Praha 1. Pozván je Ing. Eduard Hanslík, CSc., aby přednesl přednášku na téma Vliv jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí.

Program ke stažení zde.

Seminář KJCH

Dne 20. února 2015 od 8:30 se uskuteční seminář Katedry jaderné chemie v Atriu v Břehové 7, Praha 1. Pozváni jsou doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. a Ing. Tomáš Koubský, aby přednesli přednášku na téma Využití ab-initio simulací pro určování chemických vlastností.

Program ke stažení zde.

 

Celý text ...

Začíná letní semestr

Letní semestr začíná 16. února 2015. Rozvrhy s korekcemi na výuku PřF UK jsou k dispozici v sekci rozvrhy.

Plán výuky praktika z instrumentálních metod (15PINS) je zde.

297. ROZHOVORY

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská při Českém vysokém učení technickém v Praze společně s Krystalografickou společností a Regionálním komitétem českých a slovenských krystalografů k příležitosti 60. výročí FJFI ČVUT v Praze zvou na seminář 297. ROZHOVORY. Detailní program akcí naleznete v pdf.

Celý text ...

Noví absolventi

S radostí oznamujeme, že dne 4. února 2015 následující studenti absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderná chemie:

 • Bc. Pavel Nykl
 • Bc. Tomáš Slezák

Abstrakty prací již brzy budete moci nalézt v sekci Výuka/Bc./Přehled úspěšně obhájených bakalářských prací. Plné verze prací jsou dostupné v katederní knihovně.

SZZ únorový termín

Státní závěrečné zkoušky se konají ve středu dne 4. února 2015 od 13:00.

Vyhláška pro bakalanty je dostupná zde.

EuCheMS Newsletter

Upozorňujeme, že vyšel nový newsletter EuCheMS na měsíc únor 2015.
K přečtení na stránkách zde.

Štastné a veselé!

Katedra jaderné chemie přeje všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a klidu a úspěšný vstup do nového roku 2015!

Umístění v soutěži ČNS a ÚJV Řež

Katedra jaderné chemie zaznamenala hned dvojitý úspěch v soutěži o nejlepší bakalářskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie pořádané ČNS a ÚJV Řež, a.s.

Celý text ...

Doktorandka Ing. Mičolová v Pražské technice

Před třemi měsíci jsme informovali o ocenění doktorandky katedry jaderné chemie Ing. Petry Mičolové Evropskou fytochemickou společností pro mladé vědce za svoji práci "Labelled Acetoxymethyl Esters of Triterpenic Acids."

V Pražské technice (05/2014) se můžete dočíst o úspěšné cestě mladé vědkyně (převzato z PT 05/2014):

Celý text ...

Seminář KJCH

Dne 12.12.2014 od 8:30 se uskuteční seminář Katedry jaderné chemie v Atriu v Břehové 7, Praha 1. Pozván je prof. Span N. Kalmykov, aby přednesl přednášku na téma "Radiochemical studies in MSU", a dále Dr. Ralph Santos-Oliveira s přednáškou: "Radiopharmacy in Brazil" . Program ke stažení zde.

Celý text ...

Praktikum z jaderné chemie a separačních metod

Praktikum z jaderné chemie bude probíhat v termínu 24.-28.11., Praktikum ze separačních metod v termínu 8.12.-12.12. V obou případech bude výuka probíhat blokově. Podmínkou vstupu do obou praktik je dodání lékařského potvrzení následujícího znění: "Schopen/schopna práce v riziku ionizujícího záření".

Struktura výuky a podmínky získání klasifikovaného zápočtu zůstávají stejné jako u předchozích praktik.

Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.

Vyhlášky

Upozorňujeme studenty KJCH na nutnost sledovat nástěnku, která je umístěna u pravého výtahu ve třetím patře Břehovky. Paralelně k informacím na nástěnce naleznete i starší vyhlášky na těchto webových stránkách - informace na webu mohou být opožděné!

Studentský servis / Vyhlášky

Seminář KJCH

Dne 14.11.2014 od 8:30 se uskuteční seminář Katedry jaderné chemie v Atriu v Břehové 7, Praha 1. Pozván je Ing. Ivo Světlík Ph.D. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., aby přednesl přednášku na téma „Radiouhlíkové datování"Program ke stažení zde.

Bezpečnost práce - studenti 1. ročníku

Vyhláška

č. 18/2014
o školení bezpečnosti práce

Celý text ...

Děkanské volno

Vazeni studenti,
rad bych Vas informoval, ze:
- dekanske volno je vyhlaseno na cely den 27.10.2014 pri prilezitosti statniho svatku v utery 28.10.2014
- dekanske volno je vyhlaseno rovnez od 17:30 dne 11.11.2014 pri prilezitosti Noci na jaderce

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
proděkan pro pedagogiku

Chemické úterky

S novým akademický rokem opět přichází oblíbené přednášky z cyklu "Chemické úterky" na Přírodovědecké fakultě UK. Pro bližší informace a program, přejděte na stránky zde.

EuCheMS Newsletter

Upozorňujeme, že vyšel nový newsletter EuCheMS na měsíc listopad 2014.
K přečtení na stránkách zde.

Naše doktorandka získala ocenění pro mladé vědce

Naše doktorandka Ing. Petra Mičolová získala ocenění Evropské fytochemické společnosti pro mladé vědce za svoji práci "Labelled Acetoxymethyl Esters of Triterpenic Acids"na 22nd Conference on Isoprenoides, pořádané 7. - 10. září 2014 v Praze. (abstrakt je uveden na straně "s138").

Celý text ...

Seminář z analytické chemie

Vzhledem k děkanskému volnu na FJFI příští pondělí a státnímu svátku v úterý 28.10. je zrušen seminář z analytické chemie

RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.

Úložiště radioaktivních odpadů v ČR

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Vás srdečně zve na přednášku RNDr. Jiřího Slováka "Úložiště radioaktivních odpadů v ČR". Studentům VS Migrace radionuklidů je účast doporučena. Přednáška se koná v pátek 24.10.2014 v 11:30 v B115. Pozvánka je k dispozici zde.

Deadline na přihlášení příspěvků na konferenci NUSIM 2014

TALISMAN Newsletter # 3 - Sept 2014

Odkaz na Newsletter # 3

Chemie prostředí a radioekologie

První přednáška  "Chemie prostředí a radioekologie" se koná v pátek 10.10. 2014. Ing. H. Filipská, Ph.D.

První informativní schůzka pro doktorandy ohledně výuky AJ

Dne 7.10.2014 v 10:45 na katedře jazyků. Více informací naleznete ve vyhlášce.

Analytická chemie II

Přednášky z Analytické chemie II (MC230P02N) začínají v úterý 7.10. v 8,10 hodin v posluchárně CH3 v budově Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově, Hlavova 8, Praha 2.
Prof. F. Opekar

Vyhláška zde.

Informace k praktiku z analytických metod

Vyhláška týkající se základních praktik z analytické chemie

Seznam studentů do základních praktik z analytické chemie

Studijní materiály

Vybrané učební texty, prezentace a pomocné soubory naleznete v sekci Výuka / Předměty

Nejnověji přidaný je materiál na Obecnou chemii: První čtyři kapitoly (842 kB, doc)

Noví absolventi

S radostí oznamujeme, že dne 3. září 2014 následující studenti absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderná chemie:

 • Ing. Eva Řibřidová
 • Bc. Eva Málková
 • Bc. Kseniya Popovich
 • Bc. Dan Reimitz
 • Bc. Tomáš Rosendorf
 • Bc. Ivan Hupka

Celý text ...

Deadline pro zvolení tématu bakalářské práce

Dne 3.10.2014 je poslední termín pro zvolení tématu bakalářské práce.

Více informací získáte zde nebo v sekci Studentský servis / Vyhlášky:
Témata bakalářských prací k řešení v akademickém roce 2014/2015
.

Rozvrhy

V příloze tohoto oznámení naleznete rozvrh, který mají naši studenti zajištěný na PřF UK. Rozvrh PřF UK

Na PřF UK se učí až od 1. října 2014!!!

Rozvrh hodin ČVUT-FJFI pro zimní semestr 2014/2015 je k dispozici zde.

Rozvrh hodin KJCH pro zimní semestr 2014/2015 je k dispozici zde.

Celý text ...

Zpravodaj ČNS

Odkaz na nové číslo zpravodaje ČNS je zde.

15LAPRN

Úvodní hodina předmětu 15LAPRN se bude konat dne 30. září. Účast všech je nutná. doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

Webinar flyer Fuel Fabrication

Pro zájemce, především z řad studentů, možnost zúčastnit se zajímavého websemináře.

Zahájení akademického roku 2014/2015

Termín zkoušky z anorganické chemie I

Podrobnosti zde.

Den vědy a Vědecký jarmark 2014 - pozvánky

pozvánka


pozvánka

SZZ zářijový termín

Se konají dne 3. září 2014. Magisterské státnice začínají v 9:00 a bakalářské v 10:45.

Vyhláška pro magistry je dostupná zde.

Vyhláška pro bakaláře je dostupná zde.

 

Zpravodaj ČNS

Aktuální číslo zpravodaje ČNS 02/2014 naleznete zde.

Radioanalytické metody IAA'14

Pozvánka na IAA'14

Absolventi Mgr. studia

S radostí oznamujeme, že dne 10. června 2014 následující studenti absolvovali státní závěrečné zkoušky v oboru Jaderná chemie s výsledkem zkoušky "Prospěl s vyznamenáním":

 • Ing. Pavel Bartl
 • Ing. Jaroslav Červeňák
 • Ing. Petra Mičolová

Abstrakty prací již můžete nalézt v sekci Výuka/Mgr./Přehled obhájených diplomových prací. Plné verze prací jsou dostupné v katedrální knihovně.

Pozvánka na seminář studentů NMS (obhajoba výzkumných úkolů)

Seminář k předmětu 1. ročníku NMS Výzkumný úkol se koná ve čtvrtek 19. června 2014 od 8:30 v posluchárně č. B-111 (POZOR ZMĚNA!).

Na semináři přednesou výsledky své práce:

 • Bc. Jakub Kuba
 • Bc. Ekaterina Kukleva
 • Bc. Apolena Vondrášková
 • Bc. Tadeáš Wangle

Hodnocení vystoupení studentů a předložených závěrečných prácí provede komise ve složení:

Celý text ...

Magisterské státní závěrečné zkoušky

Dne 10.6.2014 v místnosti B-111, Břehová 7, Praha 1 se konají magisterské státní závěrečné zkoušky studentů oboru "Jaderná chemie".

Seznam studentů, harmonogram a vyhláška zde.

Dodatečný termín zkoušky z Anorganické chemie 1

Vyhláška je k dispozici zde.

Exkurze KJCH

V týdnu 19.-23. května 2014 se uskuteční exkurze 3. a 4. ročníků studentů jaderné chemie.

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2)

Vyhlášku obsahující potřebné informace k zakončení předmětu k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2) naleznete v sekci Studentský servis / vyhlášky.

Vyhláška je k dispozici také zde.

Informace k zakončení předmětu Obecná chemie 2 (15CH2)

Celý text ...

RadChem 2014

Save the date

Děkanské volno

Vyhláška

č. 01/2014

o změnách výuky v letním semestru
pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu

Děkanské volno je vyhlášeno na pátky 2. a 9. května 2014. Rektorský den je vyhlášen na 14. května 2014.

Přesun výuky v letním semestru s ohledem na dny volna bude shodný s vyhlášeným harmonogramem ČVUT. Znamená to, že v úterý 29. 4. 2014 se vyučuje podle čtvrtečního rozvrhu.

Celý text ...

Děkanské volno

Vyhláška

č. 01/2014

o změnách výuky v letním semestru
pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu

Děkanské volno je vyhlášeno na pátky 2. a 9. května 2014. Rektorský den je vyhlášen na 14. května 2014.

Přesun výuky v letním semestru s ohledem na dny volna bude shodný s vyhlášeným harmonogramem ČVUT. Znamená to, že v úterý 29. 4. 2014 se vyučuje podle čtvrtečního rozvrhu.

Celý text ...

Spolupráce s SÚJV

Následují informace týkající se letošních akcí pro studenty pořádaných ve spolupráci s SÚJV Dubna. V letosním roce proběhnou tři akce (vyjmuto z e-mailu doc. Ivana Štekla):

1) Standartni letni praxe studentu - termin je od 6. do 27.7. a zucastni se
teto praxe cca 60-70 studentu, z nichz byva 20 z CR. Nasi studenti budou
jako vzdy z ruznych skol - CVUT, MFF UK, ZcU Plzen, VUT Brno, UPOL
Olomouc, SU Opava.
Naklady na jejich pobyt jsou kazdorocne hrazeny z projektu 3+3 a letenky z
projektu INGO.

Pro tuto letni praxi funguje web stranka, k

Celý text ...

66. sjezd chemických společností

66. sjezd chemických společností

Seminář KJCH

Dne 25.4.2014 od 8:30 se uskuteční seminář Katedry jaderné chemie v Atriu v Břehové 7, Praha 1. Pozván je Dr. Artem V. Gelis (Argonne National Laboratory, USA), aby přednesl přednášku na téma Microfluidics in actinide solvent extraction". Program bude ke stažení v sekci Věda a výzkum / Seminář KJCH.

3. seminář na Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 3. pravidelný seminář Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i., který se uskuteční ve středu 16. 4. 2014 ve 13:30 v zasedací místnosti ÚACH (FIII) v Řeži. Přednášet budou kolegové Petr Svora a Mariana Klementová (Centrum instrumentálních technik).

Pozvánku naleznete v příloze.

Těšíme se na hojnou účast,

David Hradil
Petr Bezdička
(organizátoři semináře)

Praktikum z detekce

Praktikum z detekce začíná v pondělí 7. 4. 2013 v 8:00 v místnosti praktika č.402. Praktikum poběží ve dvou  výukových blocích (dopoledne a odpoledne) v týdnu 7.4. - 11.4.2014.

 

31. 3. 2014                                             

 

Ing. Mojmír Němec, Ph.D.                                         Ing. Kateřina Čubová, Ph.D.

vedoucí praktika

 

Vyhláška ve formátu pdf je  dostupná v sekci Studentský servis / Vyhlášky

Seminář

Dne 28.4.2014 od 8:30 se uskuteční seminář Katedry jaderné chemie v Atriu v Břehové 7, Praha 1. Pozván je Dr. Marek Moša (IMUNA s.r.o.), aby přednesl přednášku na téma „Aktuální problematika radiofarmak z pohledu nukleární medicíny". Program ke stažení je zde.

Aplikace Můjrozvrh FJFI

Pro studenty je připravena nová aplikace Můjrozvrh FJFI umožňující přípravu vlastního rozvrhu s možností využítí předdefinovaných rozvrhů.
http://mujrozvrhfjfi.aspone.cz/

Cena rektora I.stupně za vynikající vědecký výsledek za rok 2012

CubaDne 26.11.2013 převzal doc. Ing. Václav Čuba, PhD. cenu rektora ČVUT za vynikající věděcký výsledek za rok 2012 v oblasti základního výzkumu a to za věnování se problematice Radiační přípravy nanočástic.

Celý text ...

Zpravodaj ČNS

4. číslo zpravodaje ČNS na rok 2013 ke stažení zde.

Zimna skolu synchrotronoveho ziarenia 2013

Mili kolegovia,

v mene organizacneho vyboru si Vas dovolujem pozvat na Zimnu skolu
synchrotronoveho ziarenia 2013, ktora sa bude konat 11.-15.3.2013 v hoteli
Maj, Liptovsky Jan.

Podrobnosti o Skole najdete na web stranke:

http://147.175.126.50/conferences/wssr2013/

Registracia je uz aktivna. Prosim tiez o propagaciu podujatia vo Vasom okoli.

Tesim sa na opatovne stretnutie

Marcel Miglierini

2014-02-26

Volný přístup k celosvětové databázi dizertačních prací

Celý text ...

Přednášky z Analytické chemie I

Dnes od 8:10 v posluchárně CH2 na PřF UK se koná 1. přednáška z předmětu Analytická chemie I.

Vyhláška zde.

Termíny písemné zkoušky z analytické chemie

1. termín (řádný) - 14. ledna 2014 od 10 hod. v posl. CH2
2. termín (1. opravný) - 21. ledna 2014 od 10 hod. v posl. CH2
3. termín (2. opravný) - 4. února 2014 od 10 hod. v posl. CH2

Čtěte více informací přímo ve vyhlášce!

Děkanské volno

Na dny 23.12.2013 a 27.12.2013 bylo vyhlášeno děkanské volno.

Zpět na seznam aktualit