Skupina radiofarmaceutické chemie

Pracovní kolektiv:

Vedoucí skupiny:

doc. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

Odborní pracovníci:

RNDr. Martin Vlk, Ph.D.

 

 

Doktorandi:

Studenti:

Ing. Petra Suchánková

Ing. Ekaterina Kukleva

Mgr. Klára Belešová

Ing. Michal Sakmár

Ing. Kateřina Fialová

Ing. Lukáš Ondrák

Ing. Elena Shashkova

Ing. Martin Palušák

Ing. Veronika Valová

Bc. Zuzana Sobkuliaková

Bc. Marie Skálová

Lucia Cimermanová

Klaudia Bátorová

Katarína Kovácsová

Mariia Nykolyshyna

Ján Stavrovský

Tereza Janská

Techničtí pracovníci:

 Ing. Šárka Hráčková

 

 Vědecká a výzkumná činnost:

Hlavní oblasti výzkumu:

  • vývoj a optimalizace syntéz nových značených sloučenin a potenciálních radiofarmak,
  • aplikace izotopů v biologii a medicíně,
  • kontrola výstupní kvality značených sloučenin a radiofarmak pomocí HPLC a GC
  • strukturní analýza MS (ESI, APCI), IR (ESP, DRIFT), NMR (1H, 13C, 3H).

Seznam řešených výzkumných projektů:

 • Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin (MŠMT 2014)
 • Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-227. (TAČR 2013-2016)
 • Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226. (MŠMT 2013-2015)
 • Получение и радиохимическое выделение нзомера 195mPt для применения в ядерной медицине (04-05-1076-2009/2014 JINR Dubna)
 • Využití nanotechnologií pro minimalizaci radionuklidové kontaminace životního prostředí.
 • Vývoj a testování sorbentů pro chromatografii

Kontaktní údaje na vedoucího výzkumné skupiny:

RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.
Katedra jaderné chemie
FJFI ČVUT v Praze
Břehová 7
CZ-11519 Praha 1

Tel.: + 420 / 224 358 253
Fax:  + 420 / 224 358 254
E.mail: jan.kozempel@fjfi.cvut.cz